23 квітня 2018 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно- педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради коледжу у формі панельної дискусії «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності майбутніх фахівців освіти».

У ході дискусії було обговорено наступні питання:

1. Про виконання рішень педагогічної ради від 22 січня 2018 року.
Мушинська Л. С.,
завідувач навчально-виробничої практики
2. Про роботу педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності майбутніх фахівців освіти
2.1. Доповідь «Моральні орієнтири сучасної молоді».
Косяк О. В.,
заступник директора з виховної роботи
2.2. Виступ «Про зміни щодо стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів».
Счастлива О. Д.,
викладач іноземної мови
2.3. Виступ «Роль волонтерства у становленні особистості майбутнього фахівця освіти»
Кожедуб Г. І.,
голова Білоцерківської міської організації Товариства Червоного Хреста України
2.4. Виступ «Прояви соціальної активності студентської молоді у діяльності громадських організацій»
Пустовіт В. В.,
голова студентської ради коледжу
2.5. Виступ «Педагогічна майстерність і особистий приклад викладача як складові успішного виховання».
Кривич Н. В.,
викладач сценічної майстерності, керівник театральної студії, куратор 33 ПО(а,і) групи
2.6. Виступ «Створення умов для соціальної активності майбутніх фахівців освіти через залучення до гурткової роботи».
Андрєєва А. П.,
керівник студентського хору «Обрій» та дівочого гурту «Мальви»
2.7. Виступ «Науково-дослідницька робота студентів як один із способів формування особистісних якостей та соціальної активності».
Литвин О. П.,
керівник гуртка «Юний науковець»

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з виховної роботи О. В. Косяк «Моральні орієнтири сучасної молоді» та окремі виступи, педагогічна рада

УХВАЛИЛА:

1. Розглянути на засіданні циклової комісії кураторів академічних груп питання щодо формування особистісних якостей та соціальної активності студентів коледжу.
До 30.04.2018
Донченко Ю. В.
2. Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи:
2.1. Проводити систематичний аналіз рівня соціальної активності студентів коледжу, узагальнювати позитивний досвід його підвищення у освітній процес.
Постійно
2.2. Надавати методичну допомогу викладачам і кураторам академічних груп із питань формування особистісних якостей та соціальної активності майбутніх фахівців освіти.
Постійно
3. Кураторам академічних груп:
3.1. Моделювати виховний процес, враховуючи пріоритетні напрями виховання, що забезпечать формування особистісних якостей та соціальної активності студентів коледжу.
Постійно
3.2. Створювати у роботі зі студентами організаційні, дидактичні умови, сприятливий мікроклімат для підвищення рівня соціальної активності.
Постійно
3.3. Обговорити на годинах куратори можливості роботи у молодіжних громадських організаціях студентської молоді коледжу з метою підвищення рівня громадської активності.
До 30.04.2018
4. Головам циклових комісій спланувати роботу щодо керівництва підготовкою студентів до участі у коледжанських, обласних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах в 2018-2019 н.р.
 
 DSC2062  DSC2062  DSC2062