Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст