«Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі», – під таким гаслом працює циклова комісія викладачів природничих дисциплін. Інноваційна діяльність – це один із напрямів педагогічного пошуку викладачів циклової комісії, які володіють методичною культурою, інтегрують традиційні та інтерактивні методи навчання, упроваджують сучасні інноваційні технології, проявляють гнучкість при використанні засобів наочності, уміють модифікувати свої професійні дії, розробляючи власну технологію, засновану на паритетності, багатосторонній комунікації, створенні педагогічного середовища, в якому студент самостійно здобуває, конструює знання та набуває загальних і професійних компетентностей, які необхідні майбутньому фахівцю освіти.

Склад циклової комісії

 1. Литвин Ольга Петрівна, викладач методики навчання природознавства, методики навчання предмета “Основи здоров’я”, голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 2. Виноградова Віра Геннадіївна, викладач основ початкового курсу природознавства, основ екології, методики навчання природознавства, методики навчання предмета “Основи здоров’я”, викладач вищої кваліфікаційної категорії.
 3. Злочевський Роман Миколайович, викладач біології і географії, вікової фізіології, викладач вищої кваліфікаційної категорії.
 4. Прокопчук Тетяна Петрівна, викладач природничих дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 5. Тимченко Олена Вікторівна, викладач природничих дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Литвин Ольга Петрівна, викладач методики навчання природознавства, методики навчання предмета «Основи здоров’я», голова циклової комісії

Дата народження: 05 січня

Педагогічне кредо: Єдність – у меті, бажання – у пізнанні, допомога – у діяльності, свобода – у творчості

Освіта: Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1971), Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1977)

Підвищення кваліфікації: стажування на кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 25.10.13 р. до 25.12.13 р. (довідка від 25.12.2013 р. № 1284), курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015 року 12 СПВ  №143462, курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).  

Остання атестація: 2013/2014 н. р.

Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 45 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Методична проблема: Інноваційні підходи до формування фахових компетентностей студентів на заняттях з методики навчання природознавства

Науково-методична робота:

2013 рік. Литвин О. П. Практикум з методики навчання природознавства / О. П. Литвин. – Біла Церква, 2013. – 64 с.

2013 рік. Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта / О. П. Литвин. – Біла Церква. 2013. – 52 с.

2013 рік. Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності:5.01010201 Початкова освіта / О. П. Литвин. – Біла Церква. 2013. – 32 с.

2013 рік. Навчальна програма «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою»

2013 рік. Методична розробка «Сучасні підходи до лекційних занять з методики навчання природознавства»

2013 рік. Литвин О. П. Практикум з методики навчання природознавства / О. П. Литвин. – Біла Церква, 2013. – 64 с.

2013 рік.  Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта / О. П. Литвин. – Біла Церква. 2013. – 52 с.

2013 рік.  Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта / О. П. Литвин. – Біла Церква. 2013. – 32 с.

2014 рік. Методична розробка «Шевченкове слово у процесі вивчення природознавства в початковій школі»

2014 рік. Навчальна програма «Методика навчання природознавства»

2015 рік. Навчальна програма «Методика навчання предмета «Основи здоров’я»

2015 рік. Участь у круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», який відбувся у форматі онлайн-вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті».  Виступ на тему «Реалізація компетентнісного підходу до навчання студентів у коледжі»

2015 рік. Литвин О. П. Реалізація компетентнісного підходу до навчання студентів у коледжі / О. П. Литвин // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015.– С. 41-42.

2015 рік. Литвин О. П. Шевченкове слово у процесі вивчення природознавства в початковій школі / О. П. Литвин // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. –  С. 4-10.

2016 рік. Литвин О. П. Донор – звучить гордо! / О. П. Литвин // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. –  С. 62-66.

2016 рік. Литвин О. П. Інноваційні підходи до формування професійних умінь і навичок у студентів на заняттях з методики навчання природознавства / О.П.Литвин // [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IaFU2TjdZT3JneWM/view, вільний. Назва з екрану.

 2016 рік. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 року), тема виступу “Інноваціні підходи до формування професійних умінь і навичок у студентів на заняттях з методики навчання природознавства”

2016 рік. Підготовка та представлення матеріалів з досвіду роботи у конкурсі з тематичної номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» в рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» ( 25-27 жовтня 2016 року)

2014-2017 роки. Керівник гуртка превентивного виховання «Перлина».

2016-2017 роки. Керівник гуртка «Юний науковець».

2017. Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.) 

2017. Литвин О. П. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників / О. П. Литвин, О. В. Тимченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 329-332.

2017. Литвин О. П. Медичний геній всесвітнього визнання / О.П.Литвин // Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. Наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 37. ‒ 439 с. − С. 382-385.

2017. Литвин О. П. Методика навчання природознавства: курс лекцій: навчальний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Авт.-уклад. О. П. Литвин. − Біла церква, 2017. − 130 с.

2017. Литвин О. П. Методика навчання предмета «Основи здоров’я»: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності: 013 Початкова освіта / авт.-клад. О.П.Литвин. − Біла Церква, 2017 . − 72 с. 

Нагороди:

 • Нагороджена медаллю «Ветеран праці»
 • Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виноградова Віра Геннадіївна: викладач основ початкового курсу природознавства, методики навчання природознавства, методики навчання предмета «Основи здоров’я»

Дата народження: 29 вересня

Педагогічне кредо:

Освіта:  вища, Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1980)

Курси підвищення кваліфікації: авторські курси «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у школі І ступеня» на базі КОІПОПК від 21.12.2012 № 5750, курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Остання атестація: 2012-2013 н. р.

Наступна атестація: 2017-2018 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 37 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Методична проблема: Упровадження інтерактивних форм навчання на заняттях з основ початкового курсу природознавства

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Науково-методична робота:

2013. Участь у інтернет міжвузівскій науково-практичній конференції "Актуалізація проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти". Тема виступу : "Впровадження інтерактивних технологій навчанння як шлях до якісної освіти майбутніх фахівців освіти".

Основи природознавства: навчальний посібник.

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи початкового курсу природознавства".

2013. Навчальна програма «Методика навчання природознавства», "Основи початкового курсу природознавства".

2014. Учасник авторського семінару "Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів".

2015. Навчальна програма "Методика навчання предмета "Основи здоров'я".

2016.  Виноградова В. Г. Гра-вікторина  «Природничий калейдоскоп» / В. Г. Виноградова // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова.– Біла Церква, 2016. – С. 72-76.

2017. Виноградова В. Г. Використання дистанційного навчання у роботі із студентами педагогічних коледжів / В.Г.Виноградова // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. − С. 36-39. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017. Навчальна програма "Основи екології" (для спеціальності 013 Початкова освіта)

2017. Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

2017. Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами  заочної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта / В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 32 с.

2017. Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: збірник тестових завдань для студентів  спеціальності 013 Початкова освіта / В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 44 с.

2017. Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: збірник завдань для студентів  спеціальності 013 Початкова освіта / В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 48 с.

2017. Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: практикум/ В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 54 с.

2017. Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 36 с.

2017. Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта / В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 36 с.

2017. Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 231 Соціальна робота ./ В.Г.Виноградова. − Біла Церква, 2017. − 32 с.

Підготувала:

 • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічна ситуація в Україні: стан, проблеми, перспективи» (2013) 
 • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічне вихованння: досвід, проблеми, перспективи» (2014)
 • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічне вихованння: досвід, проблеми, перспективи» (2017)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Злочевський Роман Миколайович: викладач географії та біології, вікової фізіології та валеології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Дата народження:  15 січня

Педагогічне кредо: Не затискати, а визволяти, не пригнічувати, а підносити, не диктувати, а вчити !!!

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1983)

Курси підвищення кваліфікації: 2013 рік, Проблемно-тематичні (авторські) курси С. Г. Коберніка, В. В. Совенка «Методика розв`язання задач з географії» для вчителів географії та природознавства (додатково для вчителів біології)

Остання атестація: 2014-2015 н. р.

Наступна атестація: 2019-2020 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 34 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Методична проблема: Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях географії

Науково-методична робота:

 • 2015 рік. Р. М. Злочевський «Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з використанням мультимедійного комплексу»

Підготував:

 • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічна ситуація в Україні: стан, проблеми, перспективи» (2016)

Нагороди: подяка відділу освіти Київської обласної ради.

Прокопчук Тетяна Петрівна, викладач природничих дисциплін

Дата народження: 27 липня

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1987); Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1991)

Курси підвищення кваліфікації: курси за інтегрованою програмою для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист» (для вчителів хімії, біології, географії, економіки), у КОІПОПК, посвідчення  від 07.05.14 №2478; за  категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015 року 12 СПВ  № 143474; Образование для Новой Эры «Как сделать учебный предмет еще более интересным и мотивирующим?» сертифікат від 24 травня 2016 року № АГ-16-05-48; «Базовый семинар-тренинг по ТРИЗ-педагогике для педагогов средних и старших классов» сертифікат від 23 жовтня 2016 р. № CR-C-K-16; Академія інноваційного розвитку, сертифікат від 10.06.2017 № С2017-00 (24 години); Впровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;Prometheus «Наука повсякденного мислення» сертифікат від 10 лютого 2017 року; Академія інноваційного розвитку освіти «Впровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі» сертифікат від 10 червня 2017  року № С2017-00; Kurvits Studio «Секрет рабочего листа» сертифікат від 15 серпня 2017 року № 14Е/009; Академія інноваційного розвитку освіти «Google classroom» сертифікат від 10 жовтня 2017 року № С2017-026; Prometheus «Критичне мислення для освітян» сертифікат від 4 грудня 2017 року; онлайн-курс "Вчимося жити разом" сертифікат від 24.03.2018 № 10-32422; участь у вебінарі "Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів" свідоцтво від 25.03.2018 № В1-57424.

Остання атестація: 2015-2016 н. р.

Наступна атестація: 2020-2021 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 30 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Методична проблема: Формування пізнавальної діяльності студентів на заняттях хімії в системі особистісно орієнтованого навчання

Науково-методична робота:

2012 рік. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності»

2015 рік. Навчально-методичний посібник з основ медичних знань

2015 рік. Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика».

2015 рік. Прокопчук Т. П. Основи медичних знань. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Т.П.Прокопчук. – Біла Церква, 2015. – 143 с.

2016 рік. Прокопчук Т. П. Етична компетентність сучасного викладача / Т. П. Прокопчук // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. – С. 10-19.

2016 рік. Прокопчук Т. П. Загальні хімічні властивості металів. Загальні методи добування металів. ЛР № 5. Хімічні властивості металів / Т. П. Прокопчук // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. – С. 48-62.

2016 рік. Участь у  базовому семінарі-тренінгу з ТРИЗ-педагогіки сертифікат від 23 жовтня 2016 р. № CR-C-K-16

2017 рік. Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: навчальні матеріали до лекцій у таблицях та схемах / Т.П.Прокопчук. – Біла Церква, 2017. – 58 с.

2017 рік. Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: практикум / Т.П.Прокопчук. – Біла Церква, 2017. – 56 с.

2017 рік. Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / Т.П.Прокопчук. – Біла Церква, 2017. – 36 с.

2018 рік. Учасник V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії".

2018 рік. Взяла участь у саміті позитивних освітніх змін (Innovative Education, 12.05.2018 р.).

Нагороди:

2001. Грамота обласного управління освіти і науки (наказ № 176 від 15.08.2001 р.)

2006. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

2014. Подяка Міністерства освіти і науки України 

 

Тимченко Олена Вікторівна, викладач природничих дисциплін

Дата народження: 12 липня

Педагогічне кредо: Педагог не може успішно навчати, якщо в цей же час ретельно не вчиться сам

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова (1992)

Курси підвищення кваліфікації: «Використання засобів інформаційних технологій у процесі вивчення природничих дисциплін» при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів у 2013 році, «Сайти Google для дистанційних курсів у навчальному закладі» у 2014 році, курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015 року 12 СПВ  №143480, курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).  

Остання атестація: 2015-2016 н. р.

Наступна атестація: 2020-2021 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 25 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Методична проблема: Використання алгоритмів на заняттях з хімії з метою формування практичних умінь і навичок студентів

Науково-методична робота:

2013 рік. Публікація в науково-практичному журналі «Хімія» ВГ «Основа» №19 розробки навчального заняття «Синтетичні лікарські препарати»

2013 рік. Виступ «Розвиток пізнавальних, самостійних, творчих здібностей студентів при вивченні природничих дисциплін» на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін

2014 рік. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни «Основи медичних знань»

2014 рік. Тимченко О. В. Основи медичних знань: методичні рекомендації  до виконання самостійної роботи студентами. − Біла Церква, 2014. − 32 с.

2014 рік. Публікація в науково-практичному журналі «Хімія» ВГ «Основа» №9-10 розробки навчального заняття «Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби»

2014 рік. Публікація в науково-практичному журналі «Хімія» ВГ «Основа» №11-12 розробки навчального заняття «Карбонові кислоти, їх склад, будова, властивості»

2014 рік. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» з тезами статті «Формування дивергентного мислення у майбутніх фахівців освіти на заняттях хімії»

2014 рік. Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

2014 рік. Тимченко О. В. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби / О. В. Тимченко // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». –  2014. –  № 9-10 (309-310). – С. 26-30.

2014 рік.Тимченко О. В. Карбонові кислоти, їх склад, будова, властивості / О. В. Тимченко // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». – 2014. –  №11-12 (311-312).– С. 20-26.

2014 рік. Тимченко О. В. Поняття про синтетичні лікарські препарати / О. В. Тимченко // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». –  2014. – № 13-14 (313-314). – С. 27-32.

2014 рік. Тимченко О. В. Формування дивергентного мислення у майбутніх фахівців освіти матеріали / О. В. Тимченко. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBY3ZJNlVJZ1hmWDg/view, вільний. Назва з екрану.

2015 рік. Навчально-методичний посібник «Використання алгоритмів при розв’язуванні розрахункових задач з хімії».

2016 рік. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 р.), тема виступу «Використання ІКТ та можливостей Інтернет на заняттях хімії у коледжі»

2016 рік. Участь у Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» (25-27 жовтня 2016 р.), тема доповіді «Веб-квест як інноваційна форма організації самостійної роботи студентів»

2016 рік. Підготовка та представлення матеріалів з досвіду роботи у конкурсі з тематичної номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» в рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» ( 25-27 жовтня 2016 року)

2016 рік. Участь у міжнародному форумі «Сучасний стан освіти і науки. Стратегія розвитку» (9 грудня 2016 р.), тема доповіді «Організація самостійної роботи студентів за допомогою Інтернет-ресурсів»

2016 рік. Тимченко О. В. Використання ІКТ та можливостей Інтернет на заняттях хімії у коледжі / О. В. Тимченко. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IWlQwajhFMzFsRHM/view, вільний. Назва з екрану.

2016 рік. Тимченко О. В. Надання першої медичної допомоги при пораненнях. Асептика та антисептика як сускупність заходів щодо запобігання ранової інфекції / О. В. Тимченко // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. –  С. 19-31.

2016 рік. Тимченко О. В. Інформаційна трибуна «Всесвітній день боротьби з раком» / О. В. Тимченко// Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. – Біла Церква, 2016. –  С. 66-71.

2016 рік. Тимченко О. В. Веб-квест як інноваційна форма організації самостійної роботи студентів / О. В. Тимченко // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. – [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. – 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2016 рік. Тимченко О. В. Організація самостійної роботи студентів за допомогою інтернет-ресурсів / О. В. Тимченко // Матеріали Міжнародного форуму «Сучасний стан освіти і науки. Стратегія розвитку», 9 грудня 2016. Науковці та освітяни України. – УІВЦ «Галактика», 2016. – С. 239.

2017 рік. Тимченко О. В. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників / О. П. Литвин, О. В. Тимченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 329-332.

2017 рік.Тимченко О В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів / О. В. Тимченко // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. − С. 92-96. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017 рік. Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

2017 рік.  Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. – Біла Церква: ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. – 120 с.

2017 рік.  Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: практикум / авт.-укл. О.В.Тимченко. – Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. – 92 с.

2017 рік.  Тимченко О. В. Вікова фізіологія, валеологія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи практикум / авт.-укл. О.В.Тимченко. – Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. – 192 с.

2017 рік. Тимченко О. В. Основи валеології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / авт.-укл. О.В.Тимченко. – Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. – 24 с.

Підготувала переможців:

 • регіонального конкурсу фотографій «Дивосвіт природи» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (І місце, 2013);
 • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції І обласного конкурсу «Перлина» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у номінації «Науково-дослідницька робота» (І місце, 2014);
 • лауреатів V, VІ Всеукраїнського інтернет-турніру із природничих дисциплін малої академії  наук України (команда «Кіборги», 2014, 2015).

Нагороди:

2011. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

2014. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

2016. Подяка Міністерства освіти і науки України

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.