DSC792923 травня 2017 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбувся психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу.

У центрі уваги присутніх було питання «Конкурентноздатність особистості». Вела психолого-педагогічний семінар Алєксєєва Олена Іванівна , старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,   кандидат психологічних наук.

Вправами «Знайомство» і «Асоціативний кущ» учасників семінару було введено у тему.

У інформаційному блоці розкрито поняття «конкуренція», групи ознак конкурентоздатної особистості:

  • здатність суб’єкта витримувати конкурентну боротьбу, використовуючи різні стратегії конкуренції;
  • здатність особистості створювати і реалізувати інноваційні напрями діяльності та вести за собою інших;
  • здатність особистості, команди, організації знаходити та реалізовувати свій неповторний імідж, необхідний на сучасному ринку.

     Висновок: конкурентноздатна особистість має комплекс психологічних характеристик, які забезпечують їй ефективну конкуренцію на сучасному ринку праці.

     Вправа «Чарівний маркет» допомогла кожному учаснику провести саморефлексію, визначити власні характерні ознаки конкурентності та  в ігровій формі обмінятися з іншими на ті, які б хотіли  набути, адже лише конкурентноздатний педагог може підготувати конкурентноздатного майбутнього фахівця освіти.  

 DSC7931  DSC7935