DSC2062

Визначальним пріоритетом змісту сучасної англомовної освіти є її спрямування на компетентнісну, комунікативну, діяльнісну, особистісно орієнтовану, культурологічну парадигми навчання. Цей процес забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-цілісного компонентів і створюється на ідеях оволодіння іноземною мовою в контексті міжкультурної освіти, що передбачає взаємопов’язане засвоєння мови і культури народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування у студентів готовності до міжкультурної комунікації в межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, окреслених чинною навчальною програмою.

            Саме ці тенденції є домінуючими в професійній діяльності викладачів циклової комісії іноземних мов КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» у 2017-2018 навчальному році.

          Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов передбачає усвідомлене оволодіння студентами певними знаннями та навичками й уміннями їх використання в іншомовній комунікативній діяльності.

         Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» в рамках проведення декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов 30 листопада 2017 року проведено олімпіаду з англійської мови для студентів I-IV курсів.

Чекаємо переможців!