DSC2062

20 лютого 2018 року в коледжі було проведено засідання круглого столу «Навчаємось жити в демократії» (викладач суспільних дисциплін Святохо Галина Іванівна) зі студентами 3-го курсу.

Мета круглого столу – усвідомлення студентами власної ролі в громадянському житті суспільства, активне прагнення до його вдосконалення у відповідності до демократичних норм і цінностей, розвиток громадянської та професійної компетентності, формування активної життєвої позиції, студентів як майбутніх педагогів, носіїв демократичних ідей.

Під час проведення засідання круглого столу були використані інтерактивні методи навчання: “мозковий штурм”, дискусія, рольова гра, моделювання фрагментів уроків, робота в малих групах, студентські презентації, «Дерево рішень».

Під час заходу відбувся перегляд відеоуроків «Демократія», «Демократія очима студентів», використовувалися першоджерела Платформи «Живемо в демократії», опрацювано посібник Ради Європи із серії «Живемо в демократії» та «Зростаємо у демократії».

Студенти брали активну участь у роботі круглого столу, мали змогу виявити свою творчість, компетентність у питаннях розуміння і навчання демократії, педагогічну майстерність і креативність.

В. О. Сухомлинський стверджував: «Педагог повинен бути людиною культури і вселюдських цінностей, провідником ідей державотворення і демократичних змін, людиною великої душі й доброго серця».  Тож місія педагога — це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов'язок — виховувати гідних людей, здатних примножувати демократичні здобутки людської цивілізації. Такими навчаємо, виховуємо і хочемо бачити наших випускників!

 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062
 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062
 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062 DSC2062