DSC2062

Швейцарсько-український проект DOCCU спрямований на розвиток громадянського суспільства в Україні шляхом підвищення рівня обізнаності освітян, учнів, їх батьків, а також державних службовців та представників місцевого самоврядування з питань демократичного громадянства та прав людини.

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

Діяльність DOCCU у першій фазі в період з 2013 по 2018 роки передбачає впровадження трьох основних компонентів:

Компонент 1 «Державні службовці». Упровадження освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України.

Компонент 2 «Керівники шкіл». Упровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти керівників шкіл у 8 партнерських регіонах проекту.

Компонент 3 «Вчителі». Упровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти вчителів шкіл у 8 партнерських регіонах проекту.

Команда DOCCU за підтримки Міністерства освіти і науки України розпочала реалізацію нового 4-го компоненту проекту, спрямованого на впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в освітні програми педагогічних вищих навчальних закладів пілотних областей проекту. Компонент покликаний підтримати реалізацію в Україні концепції «Нова українська школа». Вже у 2018-му році заплановано підготовку перших 75-ти майстер-тренерів для підготовки майбутніх учителів початкової школи. У фокусі проекту – впровадження нових методик і технологій розвитку громадянських компетентностей у викладачів та студентів – майбутніх учителів початкової школи.

У навчання демократії через практичний досвід долучилися і педагоги КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», зокрема викладач психолого-педагогічних дисциплін Панченко Тетяна Леонідівна, викладач англійської мови Счастлива Олена Дмитрівна, викладач природничих дисциплін Тимченко Олена Вікторівна, які стали учасниками семінару-тренінгу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» (14-16 березня 2018 року).

На семінарі були присутні 50 викладачів, що здійснюють підготовку майбутніх учителів-початківців, з Івано-Франківської, Луганської, Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської областей та міста Києва.

Педагоги вивчали ключові сфери, поняття та принципи ОДГ/ОПЛ, підхід до навчання, заснований на правах людини. Шукали відповіді на запитання: «Що таке громадянські компетентності», «Чи можливо побудувати демократичну школу?», «Чому традиційні форми навчання громадянської освіти не працюють?» Конструювали моделі громадянських компетентностей для викладачів вищої школи та студентів та почали наповнювати «Валізу тренера» цікавим методичним інструментарієм для розвитку громадянських компетентностей.

Особливо цікавою була практична складова навчання, де використовувались різноманітні вправи та техніки, інноваційні форми та методи роботи щодо формування громадянських компетентностей на заняттях з різних навчальних дисциплін (вправи «Квітка», «Незакінчене речення», «Китайські палички», «Клубок», «Світове кафе», «Перегони на повітряних кулях» тощо).

Учасникам проекту було презентовано нову освітню платформу «Живемо в демократії», на якій розміщені практичні посібники для педагогів та керівників закладів, для учнів, студентів та їх батьків, що розроблені провідними європейськими експертами, а згодом адаптовані українськими освітніми експертами в рамках проекту DOCCU. У посібниках представлені вправи та навчальні ігри з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), які можуть бути використані у процесі вивчення навчальних дисциплін, а також у позааудиторній зі студентами.

На учасників навчання в наступних модулях очікують зустрічі з учителями та учнями пілотних шкіл проекту DOCCU, де педагоги будуть на практиці опановувати нові методи та прийоми.