20180411 083459

16 квітня 2018 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулась студентська науково-практична конференція «Інтеграція предметів як ключовий компонент Нової української школи», організаторами якої стали Виноградова В. Г., Литвин О. П. – викладачі природничих дисциплін. Аудиторія – студенти ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта».

Цілі: 
- розвиток педагогічної обдарованості студентів;
- удосконалення підготовки майбутнього фахівця освіти, здатного до нової ролі не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини в Новій українській школі;
- мотивація на навчання впродовж всього життя.

Девізом конференції стали слова А. Дістервега «Навчання, впливаючи на розум, почуття і волю, гармонійно виховує цілісну людину».

Тема конференції була розкрита за таким планом:

  1. Вступне слово – Виноградова В. Г., викладач природничих дисциплін.
  2. Вивчаємо новий Державний стандарт початкової освіти – Бєсєдіна М. Р., студентка 32 ПО(а) групи (кер. Виноградова В. Г.).
  3. Особливості інтегрованого навчання в початкових класах –  Бондар Є. В., студентка 22 ПО (а) групи (кер. Виноградова В. Г.).
  4. Інтегрування у процесі вивчення природознавства – Подолюк Д. Я., студентка 32 ПО(а) групи (кер. Виноградова В. Г.).
  5. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення природознавства – Кравченко К. М., студентка 31 ПО(і) групи (кер. Литвин О. П.).
  6. Використання змісту казок для формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природознавства – Тимченко К. В., студент 31 ПО(і) групи (кер. Литвин О. П.).

Конференція стала для майбутніх фахівців ще одним кроком у підготовці до роботи в новому освітньому просторі початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

20180411 090948 IMG 20180413 112915 20180411 084948