DSC2062

Педагогічні працівники КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» − Панченко Т. Л., Счастлива О. Д., Тимченко О. В. − учасники швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні − (DOCCU)», який спрямований на підтримку сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання викладачів педагогічних закладів вищої освіти.

У рамках реалізації завдань семінару-практикуму «Розвиток громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи», викладачі коледжу 15 травня 2018 року ознайомили студентів 14 ПО (ін, а) групи спеціальності 013 Початкова освіта з основними принципами освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ).

З метою упровадження методик і технологій розвитку громадянських компетентностей зі студентами було проведено заняття у форматі ранкової зустрічі, де панувала атмосфера єдності, приналежності, довіри та відповідальності.

Розпочала заняття викладач англійської мови Счастлива О. Д. вправою «Вітання», яка сприяла усвідомленню студентами власної значимості, формуванню відчуття приналежності до однієї групи. У ході групової роботи, яку організувала викладач природничих дисциплін Тимченко О. В., учасники визначили основні права дитини, якості, якими повинні володіти педагоги, щоб забезпечити дотримання цих прав, з’ясували спільні і відмінні ознаки один одного.

У ході заняття педагог звернула увагу студентів на дотримання прав людини як неодмінної умови розвитку сучасного демократичного суспільства, серед яких пріоритетне місце займає закріплення та гарантування права на освіту. Саме тому кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти здорових людей. Цей принцип зазначений у багатьох міжнародних документах.

Викладач психолого-педагогічних дисциплін, кандидат психологічних наук Панченко Т. Л. працювала над розвитком у студентів навичок вільно висловлюватись шляхом обговорення проблеми освіти дітей з особливими потребами.

Студенти − майбутні асистенти учителя, звернули увагу, що в Україні діти з особливими освітніми потребами тривалий час були ізольовані від своїх однолітків. Спеціальні заклади чи індивідуальне навчання хоча і забезпечували отримання знань, проте не створювали умови для повноцінного спілкування та соціалізації таких учнів.

Концепція інклюзивної освіти, яка спрямована на реалізацію дотримання права на освіту для осіб з інвалідністю, створення рівних можливостей для всіх без винятку дітей у здобутті якісної освіти, відсутність дискримінації учнів, відображає одну із головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Наприкінці заняття студенти переглянули та обговорили зворушливий мультфільм «Мотузки: історія про дружбу», що сприяло кращому розумінню майбутніми фахівцями інклюзії в освіті, ролі вчителя у формуванні демократичного освітнього середовища, дозволило відчути цінність справжнього милосердя та дружби.

Проведене заняття стало ще однією сходинкою у підготовці майбутніх фахівців освіти до роботи у Новій українській школі до роботи на засадах демократичного врядування та забезпечення прав людини.