DSC2062

16 травня 2018 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради. Підсумки атестації педагогічних працівників в 2017/2018 навчальному році підвела заступник директора з навчально-виховної роботи Хоренко Т. О. Голови 8 циклових комісій відзвітувались про науково-методичну роботу в 2017/2018 навчальному році. Також було розглянуто та схвалено 15 програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальності 013 Початкова освіта. Завідувач навчально-методичного кабінету коледжу Тимченко О. В. проінформувала присутніх про участь педагогічних працівників коледжу в наукових, науково-практичних конференціях (Міжнародних, Всеукраїнських, Міжвузівських, обласних, регіональних), семінарах, круглих столах, проаналізувала участь педагогічних працівників коледжу в обласних і регіональних методичних заходах ВНЗ I-II рівнів акредитації в 2017/2018 навчальному році. Про результати участі студентів в олімпіадах, інтелектуальних і творчих конкурсах, спортивних змаганнях доповідала заступник директора з виховної роботи Косяк О. В.  Досягнення, проблеми та перспективи відповідно до розглянутих питань знайшли відображення у рішеннях науково методичної ради. Учасники швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»Панченко Тетяна, Счастлива Олена, Тимченко Олена презентували педагогам мету семінару-практикуму «Розвиток громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи», розкрили базові принципи, ключові поняття ОДГ/ОПЛ. Виступаючі залучили усіх присутніх до обговорення місця освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Члени науково-методичної ради дійшли висновку, що сучасна вища освіта повинна забезпечувати не лише підготовку компетентного фахівця, орієнтованого на постійний професійний розвиток, самовдосконалення, але й формування і розвиток у нього демократичних компетентностей – цінностей, ставлень, вмінь, знань та їхнього критичного розуміння. Тому одним із провідних завдань педагогів коледжу є організація навчання, яке повинно бути активним, цілеспрямованим, узгодженим, інтерактивним, критичним, заснованим на педагогіці партнерства та практичній діяльності.