DSC098619 вересня 2018 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради.

Вів засідання голова науково-методичної ради Ружицький В.А..

У роботі  взяли участь 16 членів ради, а також запрошені завідувач відділення Корчинська Н.Ю, завідувач навчально-виробничої практики Мушинська Л.С.,

Рішенням науково-методичної ради схвалено діяльність навчально-методичного кабінету коледжу в 2017/2018 навчальному році (доповідач Тимчено О.В.).

Схвалено та рекомендовано до затвердження керівником закладу:

- план роботи науково-методичної ради коледжу на 2018/2019 навчальний рік (доповідач Ружицький В.А.);

- план роботи навчально-методичного кабінету коледжу у 2018/2019 навчальному році (доповідач Тимченко О.В.);

- плани роботи лабораторії професійного зростання(доповідач Донченко Ю.В.), проблемного науково-практичного семінару (доповідач Бодрик Н.В.), мистецького майстер-класу (доповідач Козаченко В.Л.), план Наукового товариства студентів (доповідач Ратушинська А.С.), постійно діючого семінару-практикуму «Педагогіка партнерства як запорука якісної підготовки майбутнього фахівця-інноватора» (доповідач Мушинська Л.С.) на 2018/2019 навчальний рік;

- план підготовки до засідання педагогічної ради «Результативність навчання студентів – показник ефективності організації освітнього процесу в коледжі»  (доповідач Корчинська Н. Ю.);

- перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників, бібліотекарів коледжу на 2019-2023 роки(доповідач Тимченко О. В).

Рада схвалила і рекомендувала до затвердження наказом по коледжу нові редакції положень:

- Положення про робочу програму навчальної дисципліни в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»;

- Положення про науково-дослідну роботу студентів у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»;

- Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»;

- Положення про Наукове товариство студентів КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

 DSC0964  DSC0968  DSC0990