20190116 15195216 січня 2019 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради, яку очолює керівник закладу Ружицький В. А. У засіданні взяли участь 14 членів ради, а також завідувач навчально-виробничої практики Мушинська Л. С.

Члени методичної ради активно обговорили перше питання «Про навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців усіх спеціальностей», доповідачем з якого була заступник директора з навчально-виховної роботи Хоренко Т. О., та рекомендували:

  • головам циклових комісій оновити навчальні програми дисциплін спеціалізацій та подати на затвердження керівнику коледжу, взяти під контроль розробку робочих програм навчальних дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 231 Соціальна робота за дворічним терміном навчання;
  • завідувачу кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання Панченко Т. Л. взяти під контроль розробку робочих навчальних програм для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем відповідно до навчального плану спеціальності 013 Початкова освіта (скорочений курс навчання), організувати роботу викладачів кафедри щодо розміщення навчально-методичних матеріалів з дисциплін на платформі Moоdle відповідно до ліцензійних вимог до 31.05.2019 року;
  • навчально-методичному кабінету коледжу забезпечити методичний супровід педагогічних працівників з метою підготовки матеріалів для розміщення на платформі Moоdle.

Завідувач навчально-виробничої практики Мушинська Л. С. доповіла про практичну підготовку фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (образотворче мистецтво). В ухваленому рішенні рекомендовано: регіональному тренеру Леоновій О. А. організувати навчання студентів спеціальності 013 Початкова освіта за програмою підготовки до роботи в Новій українській школі, починаючи з ІІІ курсу; викладачам дисциплін професійного спрямування застосовувати в освітньому процесі інтерактивні методи і прийоми навчання з використанням можливостей інноваційного навчально-тренінгового класу; керівникам педагогічної практики, завідувачу навчально-виробничої практики започаткувати висвітлення проходження студентами педагогічної практики на офіційному сайті коледжу.

У ході засідання науково-методичної ради було схвалено план підготовки до педагогічної ради «Діяльність педагогічного колективу щодо впровадження основних новацій Нової української школи у процесі підготовки та організації педагогічної практики», рекомендовано до друку та використання в освітньому процесі коледжу видання, підготовлені викладачами.

20190116 150531 20190116 152020