20190116 15195202 квітня 2019 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося підведення підсумків Конкурсу міні-проектів «Рольова компетентність педагога в умовах НУШ».

У заході взяли участь переможці Конкурсу міні-проектів, студенти випускних груп спеціальності 013 «Початкова освіта», і запрошені гості: Л. С. Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики, Н. Ю. Корчинська, завідувач відділення, Н. В. Бодрик, голова ЦК викладачів психолого-педагогічних дисциплін, викладачі-методисти Л. В. Медвідь, Т. О. Міщенко.

Програма заходу включала наступні питання:

1. Про організацію, проведення і підведення підсумків Конкурсу міні-проектів «Рольова компетентність педагога в умовах НУШ» (інформація-візуалізація Т. О. Міщенко).

2. Демонстрація  варіантів конкурсних робіт переможців Конкурсу (виступи студентів).

3. Нагородження переможців Конкурсу (Л. С. Мушинська, Н. В.Бодрик).

Організатор проведення Конкурсу Т. О. Міщенко, викладач основ педагогічної майстерності, після перегляду відеокліпу «Особливості покоління Z і покоління Альфа» у своєму діалозі з присутніми зазначила, що серйозний виклик освіті 21 століття – нове покоління учнів «цифрового покоління», які потребують нових умов для розвитку і соціалізації у процесі здобуття шкільної освіти.

Щоб майбутньому педагогу стати вмотивованим до здійснення інноваційної діяльності і сформувати якості професійної мобільності, важливо перебудувати стереотипи авторитарної педагогіки, набути гнучкості і бути відкритим до інновацій, освоїти нові види діяльності. Тому головна ідея проведення Конкурсу міні-проектів пов’язана зі змінами та вимогами до педагогічної діяльності в умовах реформування шкільної освіти, а саме: трансформація педагогічної ролі вчителя як «транслятора знань» на нові ролі вчителя НУШ – фасилітатора, тьютора, модератора, коуча в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

Конкурс інформаційних міні-проектів проводився у форматі захисту результатів самостійної роботи студентів із дисципліни «Основи педагогічної майстерності» і відповідно до Положення  про Конкурс передбачав два етапи – презентаційний і підсумковий.

І-й етап – «Презентаційний»  включав презентацію результатів  проектної діяльності малих груп на рівні академічної групи у чотирьох номінаціях, які співвідносяться з назвами нових ролей педагога.

ІІ-й етап – «Підсумковий» передбачав узагальнення результатів проектної діяльності щодо нового «рольового репертуару педагога» в умовах НУШ і визначення кращих конкурсних робіт та нагородження переможців на рівні спеціальності.

На заході виступили студенти-переможці Конкурсу – Лісова Ольга, Шамбурова Світлана (41ПО(і)) та Гойжа Аліна, Рядненко Тетяна (43 ПО(а)), які продемонстрували варіанти конкурсних робіт і висловили думки щодо необхідності розвитку значущих якостей педагога: емпатії, рефлексії, толерантності та глибокого вивчення нових методів і форм організації розвивального навчання учнів для набуття рольової компетентності.

За результатами ІІ-го етапу Конкурсу міні-проектів на рівні спеціальності було визначено 12 кращих конкурсних робіт – презентації, буклети, відеосюжети у різних номінаціях.

Нагородження переможців Конкурсу міні-проектів провели  Л. С. Мушинська і Н. В. Бодрик, які вручили   студентам дипломи та сертифікати:

Дипломи І ступеня за кращі групові роботи

 1. Команді 41 ПО(і) у номінації «модератор» (лідер Лісова Ольга);
 2. Команді 42 ПО(а) у номінації «фасилітатор» (лідер Ніколаєва Анастасія).

Дипломи І ступеня за кращі індивідуальні роботи

 1. Гуцал Вероніці, 42ПО(а) за кращий буклет у номінації «тьютор»;
 2. Кравченко Карині, 41 ПО(і) за кращий буклет у номінації «фасилітатор»;
 3. Андрощук Анастасії, 41 ПО(і) за кращу презентацію у номінації «фасилітатор».

Дипломи ІІ ступеня за кращі групові роботи

 1. Команді 43 ПО(а,і) у номінації «модератор» (лідер Перга Віталій);
 2. Команді 43 ПО(а,і) у номінації «фасилітатор» ( лідер Гойжа Аліна);
 3. Команді 42ПО(а) у номінації «коуч» (лідер Біда Анжеліка).

Сертифікати за кращі роботи

 1. Шамбуровій  Світлані, 41 ПО(і) – відеосюжет у номінації «тьютор»;
 2. Лябах Карині, 41 ПО(і) – відеосюжет у номінації «фасилітатор»;
 3. Глиняній Жанні, 42 ПО(а)– презентація у номінації «тьютор»;
 4. Святненко Анастасії і Юдіній Катерині, 43 ПО(а,і) – презентацію у номінації «тьютор».

У заключному слові Т. О. Міщенко зробила висновок про те, що всі студенти випускних груп взяли участь у Конкурсі міні-проектів й успішно виконали основні завдання дослідження: розкрито основні змістові характеристики нових ролей (рольових позицій) педагога (фасилітатора, модератора, тьютора, коуча); визначено сутність поняття рольової компетентності педагога в умовах НУШ як інтегральної характеристики особистості педагога нової генерації, провідника освітніх змін.

20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952
20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952
20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952