20190116 15195226, 27 та 29 березня 2019 року в читальній залі бібліотеки був проведений бібліотечний урок з теми «Бібліографічний опис. Поняття, функції та методика складання» для студентів 11 СО(ом), 13 ПО(ф), 11 ПО(і), 12 ПО(а) та 14 ПО(ін) групах бібліотекарем Шелест Тетяною Дмитрівною спільно з викладачем навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» Медвідь Ларисою Вікторівною.

Ознайомити та навчити першокурсників працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами інформації; формувати в студентів глибокі знання про книгу, про видову різноманітність друкованих джерел; навчити працювати з науковою та іншою літературою, складати бібліографічний список літератури; розвивати увагу, пам’ять, мислення, зв’язне мовлення; виховувати любов до книги – така мета нашого бібліотечного заходу.

Бібліотекар Тетяна Шелест  коротко розкрила історію розвитку бібліотечної справи та ознайомила із довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, що складається із систематичного, алфавітного каталогів та систематичної картотеки статей на паперових та електронних носіях, різноманітних довідкових видань бібліотечного фонду. Практичні завдання зі складання бібліографічного опису на книгу та статтю з журналу виконані успішно, а студенти продемонстрували своє володіння бібліотечною термінологією та вміння самостійно здійснювати пошук потрібної інформації.

20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952