Друк
Категорія: Новини коледжу
Перегляди: 190

01  Як відомо, для педагогів дуже важливими і корисними бувають періодичні зустрічі за круглим столом.
 30 листопада 2020 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проведено педагогічну раду – круглий стіл із стейкхолдерами «Практична підготовка здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності» (координатор Людмила Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики).

  Для обговорення були запропоновані питання, що стосуються змісту тісного партнерства зі стейкхолдерами щодо підготовки конкурентноспроможного випускника коледжу:
- Методичний рівень підготовки майбутніх фахівців освіти;
- Інноваційні підходи до проведення різних видів практики;
- Якості, якими має володіти сучасний випускник коледжу, щоб бути конкурентноспроможним на ринку праці;
- Заходи, які необхідно проводити для ефективної співпраці коледжу і баз практики.
  Активно обговорювали запропоновані питання викладачі коледжу, керівники педагогічної практики студентів Людмила Мушинська, Таїсія Лобко, Лілія Нечипоренко, Юлія Парфенова, Тетяна Корж.
  Запрошені на круглий стіл Олена Плигань, директор Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Олексій Вітюк, Ніна Рибак, директор і заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, Ольга Духновська, завідувачка дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Кобзарик», взяли активну участь у вільному обміні думками з проблеми, що розглядалася.
  Ухвалені рішення сприятимуть оволодінню студентами комплексом професійних компетентностей, що відповідають вимогам сучасного ринку праці та забезпечать участь стейкхолдерів у всіх етапах реалізації освітньої траєкторії в коледжі.
  Також члени педагогічної ради затвердили освітні програми підготовки майбутніх фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта, 231 Соціальна робота на 2021/2022 н. р., схвалили нову науково-методичну проблему, над якою буде працювати педагогічний колектив у 2020-2025 рр. «Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентноспроможного фахівця».

 01  01