Надрукувати
Категорія: Новини коледжу
Перегляди: 141

    «Педагогічна практика: становлення професійних і особистісних якостей майбутнього фахівця» – таким було основне питання засідання  педагогічної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» 30 травня 2022 року: доповідач Людмила Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики.

    В обговоренні доповіді взяли участь Ірина Маценко, викладач психолого-педагогічних дисциплін, керівник практики студентів спеціальності 231 «Соціальна педагогіка»; Олена Шульга, викладач мистецьких дисциплін, керівник практики «Пробні заняття і уроки»; Оксана Косяк, викладач української мови з методикою навчання, керівник практики «Пробні заняття і уроки»; Світлана Сокол, викладач математики з методикою навчання, керівник практики «Пробні заняття і уроки», а також студенти 31 СО(ом) групи Олександра Філіпова, Анна Ткаченко.

    Було прийнято такі рішення:

  1. Продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання для ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців.

          Постійно

          Голови циклових комісій, Счастлива О. Д., завідувач навчально-методичним кабінетом

  1. Створити творчу групу викладачів для пошуку ефективних способів проведення педагогічної практики для студентів спеціальності 231 Соціальна робота в умовах дистанційного навчання, розробити методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики з огляду на запити сьогодення.

           До 05.09.2022

          Мушинська Л. С., завідувач навчально-виробничої практики, Маценко І. В., викладач психолого-педагогічних дисциплін

  1. Забезпечувати розміщення на сайті коледжу всіх необхідних навчальних матеріалів, програм навчально-виробничої практики, робочих документів з практики для організації дистанційної роботи здобувачів освіти.

          Постійно

          Мушинська Л. С., завідувач навчально-виробничої практики

  1. Використовувати всі можливості щодо інтеграції інструментів інфомедійної грамотності в освітній процес; розробляти власні авторські підбірки відео- або текстового контенту, проводити вправи на розмежування в текстах фактів і суджень, генерування QR-кодів для створення «ефекту пошуковця» під час виконання студентами домашніх завдань.

          Постійно

          Викладачі коледжу, керівники педагогічної практики

  1. Провести спільне засідання керівників практики коледжу та стейкхолдерів щодо удосконалення шляхів і форм проведення пробних уроків в умовах змішаного/дистанційного навчання в базових закладах освіти.

          Перша декада жовтня

          Мушинська Л. С., завідувач навчально-виробничої практики, голови методичних об’єднань вчителів початкових класів базових закладів освіти

    Ухвалою ради визнано результати підвищення кваліфікації таких педагогічних працівників: Лобко Т. В., Молокової М. А., Мусієнко Н. Д., Опаряк В. О., Ружицького В. А., Фастовець І. А.

    Також члени педагогічної ради схвалили Правила прийому до КЗ КОР «Білоцерківський  гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 № 364 «Про затвердження порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році», Положення  про приймальну комісію, Положення про індивідуальну усну співбесіду, зміни до Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників коледжу.