Надрукувати
Категорія: Новини коледжу
Перегляди: 72

    Упровадження фахової передвищої освіти зумовлює принципові зміни в організації навчання, підходах до оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів освіти.

    31 серпня 2022 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбувся методичний семінар-практикум «Документознавство та інформаційна діяльність викладача», підготовлений та проведений завідувачем навчально-методичного кабінету коледжу Оленою Счастливою. У центрі уваги присутніх була система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за 100-бальною шкалою ЄКТС.

    На семінарі розкрито особливості системи оцінювання успішності засвоєння студентами окремих модулів, основні принципи організації поточного й підсумкового контролю успішності здобувачів освіти, а також методику узгодження показників результатів навчання за національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

    З аналізом результатів оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти в 2021/2022 навчальному році виступила Наталія Корчинська, завідувач відділення коледжу.

    Олена Тимченко, голова циклової комісії викладачів природничих дисциплін, поділилась досвідом щодо оцінювання за накопичувальною рейтинговою системою.

    Присутнім для  закріплення теоретичних знань і практичних умінь було запропоновано розв’язування педагогічних задач.