3.02.0129 січня 2015 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання навчально-виховної комісіїколеджу. На розгляд присутніх кураторів та старост академічних груп, членів студентської ради були запропоновані наступні питання:

- Аналіз успішності та відвідування студентами навчальних занять.

- Про підсумки роботи навчального, дисциплінарного, виховного секторів за І семестр 2014/2015 н.р.

- Про організацію роботи навчально-виховної комісії в ІІ семестрі 2014/2015 н.р.

Завідувачі  відділеннями Т.П. Прокопчук  та Мусієнко Н.Д. детально проаналізували рівень навчальних досягнень та стан відвідування навчальних занять студентами кожної академічної групи спеціальностей «Початкова освіта»,  «Образотворче мистецтво» та «Соціальна педагогіка», звернули увагу  на кількість відмінників та студентів, які навчаються на «добре» та «відмінно».

Відповідальна за роботу навчального сектора навчально-виховної комісії Н.Ю.Корчинська узагальнила роботу сектора за попередній семестр та визначила основні напрями роботи на ІІ семестр 2014/2015 н.р. Аналізуючи стан відвідування студентами навчальних занять за попередній семестр, виступаюча особливу увагу звернула на пропуски навчальних занять студентами коледжу без поважних причин. Найменшу кількість таких пропусків мають студенти І курсу.

Роботу дисциплінарного сектора за І семестр проаналізувала Ю.В. Донченко. На розгляд присутніх була представлена інформація щодо поодиноких пропусків навчальних занять студентами за попередній семестр та зосереджена увага на дотриманні студентами коледжу Правил внутрішнього розпорядку.

Підсумовуючи роботу виховного сектора, Л.П. Титаренко проаналізувала основні аспекти роботи сектора за попередній семестр 2014/2015 н.р. та визначила перспективні завдання на ІІ семестр.

Інформацію, що була запропонована на розгляд присутнім, вирішили обговорити та проаналізувати в академічних групах. Кураторам груп, студенти яких мають найбільшу кількість пропусків навчальних занять без поважних причин, довести дану інформацію до відома батьків. 

3.02.02 3.02.03 3.02.04