02.03.07Мова, що має свою граматику, свої правила, свої звороти

в мовленні, неповторна, яку не перекласти іншою…

Хай спробують передати всю силу, всю велич,

витонченість іншою!

Г. Квітка-Основ’яненко

Всім відомо, що оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння певної суми загальних і професійних знань, а також оволодіння основними способами розв'язання професійних завдань. Значне місце у цьому процесі займає професійне і ділове мовлення.

25 травня 2015 року відбулося чергове заняття семінару-практикуму на тему «Мова професійного спілкування: функціональний різновид та морфологічні норми». Тему розкривали викладачі української мови і літератури Власюк Є.В., Корчинська Н.Ю., Леонова О.А. Живе слово та мультимедійний супровід допомогли учасникам семінару-практикуму розглянути особливості правопису закінчень іменників; власних і загальних імен у кличному відмінку та звертаннях; правопис та відмінювання прізвищ чоловічого й жіночого роду. Особлива увага була звернена на слова і словосполучення, які використовуються у звітній документації викладачів, наказах та розпорядженнях.

Мовний практикум через вправи і завдання допоміг удосконалити та закріпити теоретичні знання. Рубрикою «Вузлики» на пам’ять» закінчився семінар-практикум.