20150826 114640Відкритим заняттям із сучасної української мови з практикумом на тему «Односкладні речення. Види односкладних речень за вираженням у них головного члена» (викладач Власюк Є.В.) 02 листопада 2015 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» стартувала декада педагогічної майстерності викладачів циклової комісії української мови, української та зарубіжної літератур. Для реалізації поставлених цілей:

- розширити й поглибити знання студентів про односкладні речення як комунікативну одиницю мовлення, їх види та стилістичні можливості;

- розвивати практичні навички розпізнавати односкладні речення серед інших речень та визначати їх вид за вираженням головного члена;

- удосконалювати усне та писемне мовлення, конструктивні вміння, творчу уяву, пізнавальні інтереси;

- виховувати любов до рідної мови, її краси та багатства, формувати патріотичні почуття, моральні якості,?

Євгенія Василівна майстерно використала різні види робіт: роботу в мовній студії, роботу з опорними таблицями, роботу в групах, у парі, пошуково-дослідницьку діяльність тощо. Девізом заняття стали слова: «Шануймо рідну мову – духовного життя основу», тож кожна хвилина заняття спонукала студентів до глибокого осмислення мовного матеріалу.