20150826 114640Важливим напрямком науково-дослідної роботи у рамках освітнього процесу гуманітарно-педагогічного коледжу є захист курсових робіт. Згідно Державного стандарту у процесі їх написання студенти повинні дотримуватися чітких вимог щодо оформлення списків використаних джерел.

Задля опанування навичок пошуку потрібної інформації, складання бібліографічних описів на книги й журнальні статті та оформлення списків використаної літератури студенти 41ОМ та 43ПО(а) груп 21-го та 23-го вересня відвідали бібліотечні уроки.

За наставництва викладача педагогіки Бодрик Наталії Вікторівни, бібліотекарів Тетяни Шелест і Олени Виговської старшокурсники вчилися орієнтуватися у відділі періодики, працювати з картковими та електронним каталогами, грамотно складати бібліографічні описи та оформлювати списки літератури. Під час заняття, поділеного на 2 частини (теоретичну й практичну), студенти також набули необхідних умінь збирання, сортування та критичного аналізу літературних джерел.