DSC231423 листопада 2016 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулось засідання методичної ради. У центрі уваги були такі питання:

   1. Про роботу творчої групи на II етапі (конструктивно-моделюючому) реалізації науково-методичної проблеми «Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова забезпечення якісної підготовки фахівців» (01.09.16 – 31.08.2017).

Доповідач: ​Тимченко О. В.,
завідувач навчально-методичного кабінету коледжу

   2. Про підготовку до засідання педагогічної ради «Організація роботи з обдарованою молоддю як чинник професійної підготовки майбутнього фахівця освіти».

Доповідач: Счастлива О. Д.,
в. о. заступника директора з виховної роботи

   3. Про нові редакції Положень коледжу.

Доповідач: Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

   4. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними  працівниками коледжу.

   5. Про результати участі у VIII міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».

Доповідач: Литвин О. П.,
методист навчально-методичного кабінету

У ході засідання методичної ради схвалено  основні завдання, напрями реалізації та зміст роботи над науково-методичною проблемою «Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова забезпечення якісної підготовки фахівців педагогічного профілю» на ІІ (конструктивно-моделюючому) етапі, план підготовки до педагогічної ради, Положення «Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», «Про моніторинг і контроль якості освіти в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Розглянувши рукопис навчально-методичних матеріалів з англійської мови (за професійним спрямуванням) автора /укладача В. П. Лук’яненко, методична рада ухвалила подати рукопис матеріалів на розгляд Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України з метою експертної оцінки, рекомендації до друку та використання в освітньому процесі педагогічних коледжів.

Виступаюча Литвин О. П., методист навчально-методичного кабінету, представила нагороди, отримані за участь у VIІI Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»: диплом лауреата І ступеня та відзнаку в номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах»; диплом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності» та внесла пропозицію відзначити роботу учасників творчої групи, які готували матеріали до форуму.

 DSC2315    DSC2319