21.11.0101 грудня 2016 року в рамках декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов було проведено англомовну годину куратора академічної групи для студентів 22 ПО (а) групи на тему «Національна ідентичність. Самоідентичність» (викладач Жало О.А.).

Мета заходу – поглибити знання студентів про складові національної ідентичності, розвивати почуття національної гордості і любові до України, виховувати патріотичну свідомість; формувати позитивне ставлення і розуміння особливостей різних країн і культур, готовність до взаємопорозуміння, здатність жити та співпрацювати з представниками інших мов, культур; розвивати інтерес до іншомовного спілкування, розширювати його предметний зміст, надати студентам можливість виходу за рамки свого контексту діяльності; формувати у студентів почуття самосвідомості, уміння взаємодіяти, співпрацювати.

Використання інтерактивних форм роботи, реалізація технологій міжкультурного діалогу, навчального співробітництва, активного навчання спрямували комунікативний процес у ході англомовного заходу на розвиток у студентів емоційних якостей особистості, вмінь самоаналізу, рефлексії, самоусвідомлення та створили позитивну атмосферу, ситуацію успіху, збіль-шили можливості самовираження для кожного студента.