DSC591223 березня 2017 року викладач психолого-педагогічних дисциплін Бодрик Наталія Вікторівна провела майстер-клас з педагогіки «Шляхи підвищення ефективності процесу виховання». Використання інноваційних методів навчання у ході заняття допомогло студентам 33 ПО(а) групи теоретично з'ясувати суть виховного процесу та його особливості, шляхи підвищення  ефективності виховання; сприяло формуванню критичного ставлення до педагогічної теорії виховання школярів та забезпечило розвиток логічного та професійного мислення.

За допомогою опорних схем студенти змогли здійснити порівняльний аналіз процесів виховання, перевиховання та самовиховання, поміркувати над недоліками у процесі виховання школярів та знайти шляхи підвищення  ефективності процесу виховання через моделювання сприятливих умов  виховного середовища.

Панорама педагогічних ідей про виховання та виховні системи педагогів-класиків: Я. А. Коменського, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинського, С. Русової, Г. Ващенка, А. С. Макаренка, Януша Корчака, В. О. Сухомлинського, О. Захаренка, Ш. О. Амонашвілі пройшла із мультимедійним супроводом повідомлень та рефератів.

Цікаві думки висловлювали студенти при практичному застосуванні педагогічних технологій виховання: Вальфдорська педагогіка, технології колективного виховання, технологія проектів, технологія «Створення ситуації успіху»,  технологія виховання за Монтесорі.

Інтерактивна вправа «Силует людини» стала передумовою творчого виконання студентами завдання з моделювання виховного середовища у вигляді символу-образу та його презентації-захисту. 

 DSC5944  DSC5951
   
 DSC5952  DSC5957