74.3
І- 65
            Інклюзивне навчання [Текст] : досвід упровадження / упоряд. А. Колупаєва. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 200 с. - (Б-ка "Шкільного світу").


74.200.503
Д 40
            Джерела духовності. Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи [Текст] / упоряд. Л. Г. Дмитренко. - Харків : Основа, 2015. - 142 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"). Содержание:

Розділ 1. Гуманна педагогіка - національна і загальнолюдська цінність : Захаренко О., Макаренко А., Корчак Я., Сухомлинський В., Амонашвілі Ш.


74.204.6
К 14
Казначей, І. 
            Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація [Текст] / І. Казначей ; упоряд. Ж. Сташко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 76 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Управління науково-методичною діяльністю вчителів. - С. 5-12
Розділ 2. Основні структурні елементи шкільної методичної служби. - С. 13-33
Розділ 3. Підготовка вчителя до реалізації нових державних стандартів. - С. 34-51
Розділ 4. Проектно-цільове управління науково-методичною роботою. - С. 52-56
Розділ 5. Портфоліо як управлінська технологія. - С. 58-67


74.268.53
Г 16
Галкіна, Л. 
            Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів [Текст] / Л. Галкіна ; упоряд. Н. В. Чиренко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 200 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Бароко. Перлина неправильної форми : Бах Й. С., Вівальді А., Гендель Г. Ф., Альбіноні Т. Д. - С. 5-42
Розділ 2. Класицизм. Епоха зразкового стилю : Гайдн Й., Бетховен, Моцарт, Паганіні, Огінський. - С. 43-87
Розділ 3. Романтизм. Між мрією та реальністю : Шопен, Шуберт, Ліст, Вагнер, Гуно, Гріг, Сен-Санс, Оффенбах, Массне, Бізе. - С. 95-182
Розділ 4. Імпресіонізм. Калейдоскоп миттєвих вражень : Равель, Дебюссі. - С. 183-199


74.04(4Укр)п2
Ш 66
Шкарпітко, Н. 
            Від атестації до атестації [Текст] / Н. Шкарпітко, С. Крутієнко, Л. Шишкіна  ; упоряд. Ж. Сташко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 112 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Вступ. Міжатестаційний період. Загальна характеристика. - С. 5-8
Розділ 1. Самоосвітня діяльність педагога. - С. 8-21
Розділ 2. Діагностика учителів щодо самоосвітньої діяльності. - С. 22-52
Розділ 3. Проектна діяльність як форма підготовки до атестації. - С. 53-59


74.200.504
В 54
Виховні заходи [Текст] : національно-патріотичне виховання / упоряд. Н. Чиренко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 192 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
Содержание:
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. - С. 6-15
Розділ 2. Ми - укріїнці, я і ти! Виховні заходи, присвячені вихованню патріотизму та любові до Батьківщини. - С. 31-86
Розділ 3. Обираючи свободу. Виховні заходи, присвячені пам'яті тих, хто поліг за Україну. - С. 87-112
Розділ 4. Хто ясно думає, той ясно і говорить. Виховні заходи до Дня рідної мови. - С. 113-130
Розділ 5. Я землі цієї паросток зелений. Народознавчі свята. - С. 131-188


74.268.62
Х 93
            Християнська етика [Текст] : заняття / упоряд. О. М. Дроздовський. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 126 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Біблійна історія: сторінками Старого Заповіту. - С. 8-114
Розділ 2. Святі люди української землі. - С. 115-156
Розділ 3. Сучасна людина й духовна культура України


74.204.12
Г 74
            Готуємося до засідань педради [Текст] / упоряд. Б. Харук. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 136 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Методичні рекомендації. - С. 5-50
Розділ 2. Засідання педагогічної ради. - С. 51-133


74.204.11
Т 58
            Топ-менеджмент директора школи [Текст] / за ред. Ю. Шукевича. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 160 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Теоретичні засади шкільного менеджменту : базові функції, ключові сфери професійної компетентності директора, формування авторитету керівника. - С. 7-48
Розділ 2. Практика шкільного менеджменту в сучасних умовах : інноваційний менеджмент, директорові-початківцю. - С. 49-150


74.200.56
Х 22
Хархан, Г. 
            Підготовка старшокласників до сімейного життя [Текст] : тренінги / Г. Хархан ; упоряд. В. Снігульська. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 136 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Науково-теоретичні засади підготовки учнівської молоді до сімейного життя. - С. 5-13
Розділ 2. Зміст підготовки учнівської молоді до сімейного життя. - С. 14-23
Розділ 3. Тренінг "Підготовка молоді до майбутнього сімейного життя". - С. 24-128


74.204.11
П 37
            Планування виховної роботи. Початкова школа [Текст] / упоряд.: М. Пристінська, І. Стратілат. - Київ : Перше вересня, 2015. - 80 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Поради та рекомендації щодо виховання молодших школярів. - С. 4-15
Розділ 2. Авторські програми виховної роботи в початкових класах. - С. 16-46
Розділ 3. Зразки планів виховної роботи. - С. 47-69
Розділ 4. Допоміжні матеріали. - С. 69-79


74.200.506
П 20
            Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах [Текст] / упоряд. Ж. М. Сташко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 120 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Організаційно-методичні засади і зміст патріотичного виховання. - С. 14-31
Розділ 2. Військово-патріотичне виховання. - С. 32-86
Розділ 3. Технології впровадження громадянсько-патріотичного виховання. - С. 87-117


74.204
Н 15
            Навчальний рік у наказах [Текст] / О. М. Курінна, Н. А. Стороженко , Ж. В. Мицюк  [та ін.] ; упоряд. О. Власенко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 160 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Початкова школа. - С. 7-42
Розділ 2. Основна та старша школа. - С. 43-118
Розділ 3. Виховна робота. - С. 119-132
Розділ 4. Контроль за станом ведення документації. - С. 133-158


74.268.1 Англ
К 14
Казачінер, О. С.
            Організація роботи в літньому мовному таборі [Текст] : посібник / О. С. Казачінер. - Харків : Основа, 2015. - 80 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 6(150)).


74.268.1 Англ
К 14
Казачінер, О. С.
            Використання тестових технологій на уроках англійської мови [Текст] : посібник / О. С. Казачінер. - Харків : Основа, 2015. - 112 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 5(149)).
            Содержание:
Суть тесту. Типи тестових завдань. Класифікація тестів. - С. 6-18
Переваги тестових завдань та етапи їх розробки. - С. 24-28
Методика складання тестів. - С. 37-42
Тестування лексико-граматичного матеріалу. - С. 47-55
Використання комп'ютера з метою організації тестування. - С. 56-67


74.268.1 Англ
К 14
Казачінер, О. С.
            Розвиток фонетико-фонематичного слуху школярів на уроках англійської мови [Текст] : посібник / О. С. Казачінер. - Харків : Основа, 2015. - 111 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 8(152)).
            Содержание:
Загальна характеристика іншомовної фонетичної компетенції. - С. 5-6
Особливості розвитку фонематичного слуху. - С. 7-8
Ознайомлення учнів з новими звуками іноземної мови. - С. 11-27
Етапи формування фонетичної компетенції. - С. 28-61
Контроль рівня сформованості фонетичної компетенції. - С. 62-63


74.268.1 Англ
К 14
Казачінер, О. С.
            Казкові уроки з англійської мови в початковій школі [Текст] : посібник / О. С. Казачінер. - Харків : Основа, 2015. - 125 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 12(156)).
            Содержание:
Використання казок, мультфільмів, художніх фільмів у навчальному процесі. - С. 7-45
Авторські розробки уроків за мотивами казок, мультфільмів та художніх творів для дітей. - С. 46-123


74.268.1 Англ
А 90
Асєєва, Н. В.
            У світі О. Генрі [Текст] : посібник / Н. В. Асєєва. - Харків : Основа, 2015. - 78 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 7(151)).
            Содержание:
Знайомство з О. Генрі. - P. 6-9
Завдання до творів О. Генрі. - P. 10-51


74.268.1 Англ
К 63
Комогорова, М. І.
            Експрес-тести з англійської граматики [Текст] : початковий рівень / М. І. Комогорова. - Харків : Основа, 2015. - 128 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 11(155)).


74.268.1 Англ
К 63
Комогорова, М. І.
            Психологічні аспекти нашого життя [Текст] : посібник / М. І. Комогорова. - Харків : Основа, 2015. - 124 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 9(153)).


74.268.1 Англ
Б 12
Бабенко, Н. А.
            Позакласне читання для початкової та середньої школи [Текст] : тексти із завданням / Н. А. Бабенко. - Харків : Основа, 2015. - 127 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 3(147)).


74.268.1 Англ
Б 12
Бабенко, Н. А.
            Англомовний світ. Велика Британія [Текст] : посібник з країнознавства / Н. А. Бабенко. - Харків : Основа, 2015. - 111 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 10(154)).


74.268.1 Англ
К 63
Комогорова, М. І.
            Тренажер з читання. Початкова школа [Текст] / М. І. Комогорова. - Харків : Основа, 2015. - 109 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 2(146)).


74.268.1 Англ
Б 12
Бабенко, Н. А.
            Позакласне читання для старшої школи [Текст] : тексти із завданнями / Н. А. Бабенко. - Харків : Основа, 2015. - 110 p. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 4(148)).


74.268.1 Англ
Г 19
Ґандзя, І. В.
            Готуємось до ЗНО [Текст] : практичні тести / І. В. Ґандзя, В. В. Синельникова. - Харків : Основа, 2015. - 80 с. - (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 1(145)).
            Содержание:
Загальна характеристика основних складових тесту : Читання. Використання мови. Писемне мовлення. - С. 8-14
Сфери спілкування. - С. 15-16
Загальна характеристика тесту. - С. 17
Схеми оцінювання завдань тесту з англійської мови. - С. 18