Ліцензії на провадження освітньої діяльності

lic003 lic003 lic003 lic004 lic005

Акредитація спеціальностей

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:

doc 5.01010201 Початкова освіта 2018

doc 5.01010601 Соціальна педагогіка 2018

doc 5.02020501 Образотворче мистецтво 2018 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Розділ знаходиться в стані розробки...

Структура та органи управління

Розділ знаходиться в стані розробки...

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Розділ знаходиться в стані розробки...

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

 №   Мова освітнього процесу 
 1.  українська

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Розділ знаходиться в стані розробки...

Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Розділ знаходиться в стані розробки...

Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання

 Адреса гуртожиткку   вул. Івана Виговського, 16 
 Наявність вільних мість   - 
 Розмір плати за проживання   330 грн. за місяць

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розділ знаходиться в стані розробки...

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Система публічних закупівель PROZORRO