doc Положення про кафедру 

doc Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

doc Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

doc Положення про порядок оцінювання знань здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня

doc Положення про індивідуальний навчальний план студента

doc Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання

doc Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня

docОсвітньо-професійна програма. Початкова освіта

docОсвітньо-професійна програма. Дошкільна освіта

docМіністерство освіти і науки України. Дошкільна освіта

docМіністерство освіти і науки України. Початкова школа

docМіністерство освіти і науки України. Нова українська школа

docПротоколи засідань робочої групи ОП Дошкільна освіта