Циклова комісія викладачів фізичного виховання, захисту Вітчизни, БЖД та охорони праці

Основним напрямом діяльності циклової комісії фізичного виховання, захисту Вітчизни, БЖД та охорони праці є покращення фізичного, психологічного, духовного та соціального здоров’я студентів закладу, розвиток їх життєво важливих рухових якостей та здібностей, послідовне формування фізичної культури особистості.

Склад комісії

Фастовець Ірина Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Фастовець Ірина Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний інститут фізичної культури (1990).

Підвищення фахової кваліфікації:  

стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.2014 №367/01; 

проблемно-тематичні курси «Організація та зміст навчальної і фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями підготовчої та спеціальної медичної груп» в КОІПОПК, посвідчення від 14.02.2014, АГ № 0714;

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова за програмою «Дошкільна освіта», свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002787-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03659, 2019 рік;

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» для вчителів фізичної культури, свідоцтво від 07.06.2019 року, серія ПК 02139618/3157-19;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01163 (30 годин);

курси в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Рухова активність молодшого школяра – основа формування здоров’язбережувальної компетентності», свідоцтво від 20.05.2021 серія ПК № 02139618/4034-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Фастовець І. А. Організаційно-методичні основи проведення занять з фізичного виховання зі студентами основної та спеціальної медичної груп: методичний посібник. Біла Церква. 2014. 120 с.

Фастовець І. А. Розробки уроків із фізичного виховання [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 2014. URL: http://osvita.ua/google_search.html?q=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%

Фастовець І. А. Сценарій спортивного свята для учнів 1-2-х класів «Здоров’я посміхається, якщо фізкультурою займаєшся» [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2014. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43423/

2015 рік

Фастовець І. А. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодших школярів: методичний посібник. Біла Церква. 2015. 88 с.

2017 рік

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Фізичне виховання:  методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Біла Церква. 2017. 92 с.

Фастовець І.А., Куліш А. О. Теорія та методика фізичного виховання: курс лекцій. Біла Церква. 2017. 122 с.

2018 рік

Фастовець І. А. Особливості фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 310-314. URL

Фастовець І. А. Сучасні підходи до організації спортивно-масової роботи з учнями початкової школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 139-141. URL

Фастовець І. А. Професійно-педагогічна компетентність вчителя фізичної культури. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 329-333. URL

2019 рік

Фастовець І. А. Професійна підготовка майбутніх учителів до фізкультурно-оздоровчої роботи. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 116-119. URL

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди»Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. Вип. 9. С. 195-210.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Фастовець І. А.Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи з учнями в умовах Нової української школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 164-175. URL

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Освітній практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами», ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 10.04.2021 (10 годин).

Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти», Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, сертифікат від 16.04.2021 № ІІВ-0046/21 (6 годин).

2014-2018 роки. Керівник спортивної секції з шахів.

Керівник студентів-переможців

  • змагання з шахів серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.м. Біла Церква  (ІІ місце – дівчата, 2015).
  • міські змагання з шахів за програмою спортивних ігор студентської молоді  (ІІ місце – дівчата, 2015).
  • міські змагання з футболу (ІІІ місце  хлопці, 2019).

 Нагороди

2019 рік. Подяка управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради.

2015 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2015 рік. Диплом першого ступеня за перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у номінації «Навчальна література з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму».

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрусенко Світлана Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Андрусенко Світлана Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний університет фізичного виховання та спорту (1995).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143450;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Розвиток рухових і фізичних якостей учнів ЗНЗ засобами футболу», свідоцтво від 09.12.2016, серія ПК № 02139618/4668-16;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 03.02.2019;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00011 (30 годин);

курси в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Булінг: попередження, відповідальність, захист», свідоцтво від 20.05.2021 серія ПК № 02139618/3991-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2016 рік

Андрусенко С. В. Рухливі ігри: методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2016. 35 с.

Андрусенко С. В. Особливості розвитку дитини в процесі реалізації освітньої лінії «Особистість дитини». [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL.

Андрусенко С. В.  Біг на коротких відрізках з різною швидкістю зі зміною напрямку. [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №2 (грудень). 2016. URL

2017 рік

Андрусенко С. В. Рухливі ігри: курс лекцій. Біла Церква. 2017. 60 с.

Андрусенко С. В. Олімпійці серед нас. [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок, розробки, технології, досвід», листопад 2017. URL

Андрусенко С. В. Нумо, дівчата!. [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2017. URL

2018 рік

Андрусенко С. В. Підготовка студентів до реалізації здоров'язберігаючих технологій у педагогічній діяльності. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 208-215. URL

2019 рік

Андрусенко С. В.  Корегуючі вправи для прямої постави. Вправи на фітболах: розробка уроку з фізичної культури. [Електронний ресурс] // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №2/2019 (грудень 2019). URL

2020 рік

Учасник вебінару «Сучасний урок: у пошуках натхнення» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 13.05.2020 № В287-1301803.

2021 рік

Андрусенко С. В. «Дихальні вправи для легень»: публікація на сайті Урок.освіта.ua, сертифікат від 18.03.2021.

2014-2018 роки. Керівник спортивної секції з легкої атлетики.

Керівник студентів-переможців

  •  змагання з легкої атлетики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.м. Біла Церква – І місце (2014).

 

Куліш Анна Олексіївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Куліш Анна Олексіївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (2008), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (2016).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси за інтегрованою програмою в КОІПОПК для вчителів фізичної культури, керівників гуртків спортивного напряму, посвідчення від 24.01.2014, АГ №0287;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для вчителів фізичної культури, свідоцтво від 27.10.2017, серія ПК № 02139618/4163-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 03.02.2019;

онлайн-курс «Нова фізична культура» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 20.12.2020;

курси в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Фізкультурно-оздоровлювальна робота з учнями підготовчої та спеціальної медичних груп», свідоцтво від 12.03.2021 серія ПК № 02139618/2568-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2017 рік

Фастовець І. А., Куліш А. О.,  Теорія та методика фізичного виховання: курс лекцій. Біла Церква. 2017. 122 с.

Овчарова Н. А., Куліш А. О., Основи фізичної підготовки для студентів спеціальної медичної групи. Біла Церква. 2017. 88 с.

Савінчева Л. П., Куліш А. О., Фізичне виховання: курс лекцій. Біла Церква. 2017. 42 с.

Куліш А. О. Розробка уроку з фізичної культури «Комплекс ЗРВ. Човниковий біг. Рухливі ігри з елементами легкої атлетики». [Електронний ресурс] // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/sport/57838/

Куліш А. О. Розробка заняття з фізичної культури «ЗФП. Колове тренування. Рухливі ігри з елементами гімнастики». [Електронний ресурс] // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2017. URL:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58102/

Куліш А. О. Розробка заняття з фізичної культури «Комплекс вправ на розвиток гнучкості. Допоміжні вправи при навчанні елементів акробатики» [Електронний ресурс] // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58217/

2018 рік

Куліш А. О., Савінчева Л. П. Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи учнів при різному навантаженні. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 434-438. URL

Куліш А. О. Формування професійної культури майбутніх учителів фізичної культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 42. С. 264-268. URL

2020 рік

Завершила онлайн курс «Домедична допомога» (3 години), студія онлайн EdEra, сертифікат від 17.05.2020.

Завершила онлайн курс «З учнями про освіту та кар'єру» (8 годин), студія онлайн EdEra, сертифікат від 17.05.2020.

Завершила онлайн курс «Медіаграмотність для освітян» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 03.04.2020.

Завершила онлайн курс «Впровадження інновацій в школах» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 22.04.2020.

2021 рік

Куліш А., Савінчева Л. Особливості формування навчальної мотивації студентів ВНЗ. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 72-75 URL

Овчарова Надія Андріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Овчарова Надія Андріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією (1984).

Підвищення фахової кваліфікації:  

стажування на кафедрі хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14, №368/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ  № 143450; 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Розвиток рухових і фізичних якостей учнів ЗНЗ засобами футболу», свідоцтво від 09.12.2016, серія ПК № 02139618/4668-16;

онлайн-курс «Основи здоров'язбережної компетентності», сертифікат від 23.06.2018 року № 10-24726;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 17.03.2019;

онлайн-курс «Нова фізична культура» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 18.08.2020;

підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання», «НУШ», «Робота закладу освіти», ТОВ «На Урок», свідоцтво від 16.01.2021 № К42-875450 (13 годин);

підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Фізична культура та здоров’язбереження в закладах освіти» за напрямами «Наскрізні навички», «Предметне навчання», «Практичні прийоми», ТОВ «На Урок», свідоцтво від 18.02.2021 № К45-875450 (8 годин);

підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії в освіті», ТОВ «На Урок», свідоцтво від 21.07.2021 № К55-875450 (10 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Овчарова Н. А. Основні завдання фізичної культури для учнів, віднесених до спеціальної медичної групи [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2015. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/47491/

2016 рік

Овчарова Н. А. Основи колового тренування для учнів початкових класів: методичний посібник. Біла Церква. 2016. 37 с.

Овчарова Н. А. Колове тренування в 4-х класах загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] // Національний педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2016. URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/49550/

2017 рік

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Фізичне виховання:  методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Біла Церква. 2017. 39 с. 

Овчарова Н. А., Куліш А. О. Основи фізичної підготовки для студентів спеціальної медичної групи: методичні рекомендації. Біла Церква, 2017. 40 с. 

Овчарова Н. А. Конспект виховного заходу «Спорт − посол миру» [Електронний ресурс] // Форум педагогічних ідей. 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/58113/.

2018 рік

Овчарова Н. А. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 290-294. URL

Овчарова Н. А. Методична розробка «Навчання молодших школярів гри в баскетбол»  [Електронний ресурс] // Форум педагогічних ідей. 2018. URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/61178/

2019 рік 

Фастовець І. А., Овчарова Н. А. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди»Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. Вип. 9. С.195-210.

Овчарова Н. А. Методична розробка «Менше теорії, більше ігор і сучасних вправ» [Електронний ресурс] // Форум педагогічних ідей. 05.06.2019. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/64833/

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції підвищення якості освіти», 15-16 серпня 2019 року (наказ від 16.08.2019 № 66-о).

Учасник вебінару «Новий формат уроків фізичної культури від «JuniorZ», ТОВ «Всеосвіта», сертикат від 22.10.2019 № JH383558.

Овчарова Н. А. Рухлива гра як найбільш дієвий метод фізичної культури : методична розробка. Всеосвіта : журнал. Дата публікації 17.11.2019 (свідоцтво OG119814). URL

2020  рік

Учасник вебінару «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години), ТОВ «Всеосвіта»,сертифікат від 23.03.2020 № DY240950.

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 25.03.2020 № В250-875450.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 03.04.2020.

Завершила онлайн курс «Впровадження інновацій в школах» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 13.05.2020.

Учасник інтернет-конференції «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (13 годин), ТОВ «На Урок», сертифікат від 19.08.2020 № К35-875450.

2021 рік

Учасник вебінару «Хочу провести ідеальний урок або як інтегрувати інноваційні методики викладання в освітній процес», ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.01.2021.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Цікавинки у викладанні предметів початкової школи», ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 04.02.2021 (8 годин).

Овчарова Н. А. Збірник тестів з фізичної культури «Гімнастика»: публікація на сайті vseosvita.ua, свідоцтво від 04.02.2021 № RU005556.

Овчарова Н. А. Фізична підготовка учнів віднесених до спеціальної медичної групи: публікація на сайті vseosvita.ua, ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво від 22.03.2021 № ED610490.

Учасник вебінару «Організаційно-методичні основи фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи в закладах освіти», ТОВ «На Урок», свідоцтво № В446-875450 (2 години).

Овчарова Н. А.  «Цікавинки на уроках фізичної культури в початковій школі»: публікація на сайті naurok.com.ua, сетрифікат від 21.11.2021 № ДБ-2111262303.

Савінчева Лілія Павлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Савінчева Лілія Павлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1991).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для вчителів фізичної культури, свідоцтво від 13.10.2016, серія ПК № 02139618/3666-16;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 17.02.2019;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00972 (30 годин):

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Навчання учнів спортивним іграм» (120 годин), свідоцтво від 12.02.2021 року, серія ПК №02139618/2156-21.

Науково-методична діяльність

2016 рік

Савінчева Л. П. Організація самостійних занять з фізичного виховання для студентів педагогічного коледжу І-ІІ рівнів акредитації: методичні рекомендації. Біла Церква. 2016. 24 с.

Савінчева Л. П. Конспект виховної години «Здоров'я − це скарб». [Електронний ресурс] // Здоров'я та фізична культура, в-во «Шкільний світ», 21.11.16. URL: http://www.osvitaua.com/2016/11/201611378/

Савінчева Л. П. Організація самостійної роботи з фізичного виховання майбутніх фахівців освіти // Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи  розвитку»: зб. наук.праць. Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 24. С. 108-111. URL

2017 рік

Савінчева Л. П. Фізичне виховання: методичні рекомендації до виконання фізичних вправ. Біла Церква. 2017. 18 с.

Савінчева Л. П., Куліш А. О. Фізичне виховання: курс лекцій. Біла Церква. 2017. 42 с.

2018 рік

Куліш А. О., Савінчева Л. П. Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи учнів при різному навантаженні. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 434-438. URL

2019 рік

Савінчева Л. П. Підготовка студентів, майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи і Азії: матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 52-54. URL

2020 рік

Завершила онлайн курс «Медіаграмотність для освітян» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 06.04.2020.

Завершила онлайн курс «Впровадження інновацій в школах» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.06.2020.

Савінчева Л. П. Фітнес на уроках фізичної культури в умовах становлення Нової української школи. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 61. С. 232-234. URL

Завершила онлайн курс «Нова фізична культура» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 28.09.2020.

2021 рік

Савінчева Л., Куліш А. Особливості формування навчальної мотивації студентів ВНЗ. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 72-75 URL

2016-2018 роки. Керівник спортивної секції з фітнесу.

Карпенко Валерій Вікторович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

фото Карпенко

Карпенко Валерій Вікторович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: Ворошиловоградське вище військове авіаційне училище штурманів імені Пролетаріату Донбасу, 1976 

Підвищення фахової кваліфікації: 

Курси в КВНЗ КОР «Академія непереривної освіти» для вчителів захисту Вітчизни, свідоцтво від 27.12.2017 року, серія ПК № 02039618/5542-17 (180 годин);

Товариство Червоного Хреста України, тренінг з навчання населення наданню першої допомоги, сертифікат від 12.09.2018 року № 07563 (6 годин);

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0585-20 (210 годин);

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Формування предметних компетентностей юнаків та дівчат на заняттях із  захисту України» для вчителів, викладачів захисту України, керівників гуртків військово-патріотичного напряму, свідоцтво від 29.10.2021, серія ПК № 02139618/6556-21 (30 годин).