Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання

 У своїй практичній діяльності члени комісії використовують нетрадиційні форми і методи роботи, інтегроване навчання, імпровізаційність як засіб гармонізації розвитку творчої особистості. Інноваційні підходи допомагають викладачам формувати у студентів практичні навички мистецьких технологій.

Склад комісії

Козаченко Валентина Леонідівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Козаченко Валентина Леонідівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка (2001).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Естетичний розвиток учнів засобами образотворчого мистецтва», свідоцтво від 25.05.2018 року ПК 02139618/2937-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2018;

навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою обласної педагогічної студії Покропивної І. М. для педагогічних працівників гзакладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів передвищої освіти «Технологія «Канзаші», (30 годин), сертифікат від 29.04.2020, серія ЗПК № 02139618/5495-20;

навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою обласної педагогічної студії Зелінської Н. О. для вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, керівників гуртків художньо-естетичного циклу «Підготовка та використання засобів образотворчого мистецтва для оздоблення поверхні виробів побутового призначення», (30 годин), сертифікат від 14.05.2020, серія ЗПК № 02139618/6135-20;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0587-20.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Козаченко В. Л., Ружицький В. А. Основи творчої художньої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 155 с.

Козаченко В. Л. Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання студентів на заняттях художньо-естетичного циклу [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). URL

Козаченко В. Л. Нові інформаційні ресурси у розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін [Електронний ресурс] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю». 2014. URL

2015 рік

Козаченко В. Л., Ружицький В. А.  Основи творчої художньої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва: навчально-методичний посібник. Біла Церква : КОІПОПК. 2015. 150 с.

2016 рік

Козаченко В. Л. Роль мистецтва у національно-патріотичному вихованні // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни». Біла Церква. 2016. С. 4-9.

2017 рік

Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Скульптура малих форм: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 28 с.

Козаченко В. Л., Кваша А. А. Пластична анатомія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 15 с.

Козаченко В. Л., Кваша А. А. Пластична анатомія: практикум. Біла Церква. 2017. 26 с.

Козаченко В. Л., Шульга О. Т.  Педагогічний малюнок: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 21 с.

Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Художня праця: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 78 с.

Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Композиція: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Шульга О. Т., Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 28 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Навчальна художньо-творча практика: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 21 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Пленер: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 33 с.

Козаченко В. Л., Слуцька Н. О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Скульптура». Біла Церква. 2017. 26 с. 

Козаченко В. Л., Ружицький В. А. Методичні основи викладання мистецьких дисциплін: навчально-методичний посібник. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б. П.». 2017. 255 с. 

2018 рік

Козаченко В. Л., Козаченко Є. Ю. Теоретичні основи проблеми активізації художніх здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 264-267. URL

Козаченко В. Л., Гайдаєнко К. О. Малюнкові методи роботи з інформацією як засіб підвищення ефективності навчання учнів //Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Мелітополь: «Колор Принт». 2018. С. 31-37. 

2019 рік

Козаченко В. Л., Козаченко Є. Ю. Використання нетрадиційних методик для ефективного навчання учнів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 76-78. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Організатор майстер-класу для учасників зимового дитячого табору «MIND KIDS CAMP», сертифікат ГО «Всеукраїнське молодіжне спілкування» від 10 січня 2020 року.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Козаченко В. Л. Вплив декоративно-ужиткового мистецтва на естетичне виховання майбутніх фахівців освіти. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі» № 23-24 (251-252, грудень 2020 р.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Маслянчук Н. В. Лікування мистецтвом // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс.  URL

Підготувала студентів-переможців

 • обласного конкурсу плакатів «Бережіть електроенергію» (Гнатенко М., 2014);
 • І обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» (І місце в номінації «Рисунок» – Савченко Н., ІІ місце в номінації «Живопис» – Гнатенко М., 2014);
 • виставки-конкурсу на екологічну тему в рамках обласної студентської науково-практичної конференції «Перлина рідного краю», номінація «Студентські фотороботи» (2016);
 • конкурсу плакатів «Зелена планета» (І місце – Мартинович А. Д., ІІ місце – Кутова О. В., ІІІ місце  –  Ковтун В. В. (2017);
 • міської виставки-конкурсу робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів «Краса руками молодих» у віковій категорії від 17 до 19 років (ІІ місце - Мухін О., 2018 р.);
 • міської виставки-конкурсу робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів «Краса руками молодих» у віковій категорії від 17 до 19 років (І місце - Кутова О., 2019 р.).

2017-2019 роки. Керівник мистецького майстер-класу.

Нагороди

2014 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2014 рік. Подяка КЗ КОР «Білоцерківський краєзнавчий музей».

2015 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2015 рік. Грамота виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

2018 рік. Подяка відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Подяка управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради.

Ружицький Валерій Андрійович, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Ружицький Валерій Андрійович, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1988), Криворізький державний педагогічний інститут (1994), аспірантура Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (2006), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2015).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017 року СП 35830447/1431-17;

курси в ННІ неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за програмою «Дошкільна освіта», свідоцтво від 16.10.2018 року 12СС 02125295/002784-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

сертифікаційний навчально-методичний захід з підвищення кваліфікації «Формування Людини Майбутнього – основний цінниісний орієнтир сучасної освіти», сертифікат від 21.09.2019 року ЗПК № 02139618/3024-19;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0601-20;

дистанційний курс «Упровадження нового змісту мистецької освіти в дистанційній та змішаній формах навчання на засадах НУШ» (30 год), ТОВ «Навчальна книга – Богдан», сертифікат № 26012021-584, 2021 рік.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Ружицький В. А. Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] // Народна освіта. 2013. Випуск № 3(21). URL

Ружицкий В. А. Сущность и виды профессиональных умений учителей изобразительного искусства [Электронный ресурс] // Современные тенденции в образовании и науке : сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конференции. 31.10.2013 г. : В 26-ч. Ч. 22. Тамбов. Изд-во ТРОО «Бизнес–Наука–Общество». 2013. С. 127-136.

2014 рік

Ружицький В.А. Психолого-педагогічні умови розвитку професійних умінь майбутніх учителів // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. К.: Ніжин : ПП Лисенко М.М.. 2014. Вип. 2 (9). С. 243-253.

Ружицький В.А. Розвиток професійних умінь учителів образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. Київ. 2014. 246 с.

Ружицький В.А. Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди. 10-11 листопада 2014 року.

Ружицький В.А. Інноваційна діяльність коледжу в умовах інтенсивного розвитку освіти // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи». 30-31 жовтня 2014 р. URL

2015 рік

Ружицький В. А. Патріотичне виховання молоді // ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум». Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 19 березня 2015 року.

Козаченко В. Л., Ружицький В. А. Основи творчої художньої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник. Біла Церква : КОІПОПК. 2015. 150 с.

Ружицький В. А. Особливості упровадження інформаційних технологій в управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика» / ред. кол.: Кірдан О. Л. [та ін.].  Умань: ФОП Жовтий О. О. 2015. С. 135-138.

Ружицький В. А. Молодіжні ініціативи в науці, освіті, культурі (вступне слово) // ІІІ Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття : молодіжний вимір». м. Київ. 2 жовтня  2015 р.

Ружицький В. А. Сучасні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2015. С. 213-216.

Ружицький В. А. Формування національно-патріотичних почуттів засобами мистецтва у контексті ідей Василя Сухомлинського // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви : збірник навчально-методичних матеріалів / уклад. Г.Г.Горлова, В.А.Ружицький. Біла Церква. 2015. С. 8-14.

Ружицький В. А. Модернізація вищих навчальних закладів засобами використання інформаційних технологій в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова /за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 56-57.

2016 рік

Ружицький В. А. Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2016. С. 105-115. (Серія «Педагогічні науки»).

Ружицький В. А. Дистанційне навчання студентів на платформі Мoodle // Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики». м. Київ. 25-27 жовтня 2016 р.

Ружицький В. А. Методичні рекомендації до складання тестових завдань для оцінювання рівня знань // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни». Біла Церква. 2016. С. 9-18.

2017 рік

Ружицький В. А. Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів //  Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ : АТОПОЛ ГРУП. 2017. Вип. 3(32). С. 107-118.

Ружицький В. А. Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2017. Вип. 5 (34). С. 100-108. (Серія «Педагогічні науки»).

Ружицький В. А. Малюнок і пластична анатомія: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО. 2017. 145 с. 

Козаченко В. Л., Ружицький В. А. Методичні основи викладання мистецьких дисциплін: навчально-методичний посібник. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б. П.». 2017. 255 с.  

Ружицький В. А.  Дистанційне навчання в умовах педагогічного коледжу // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»  / ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. 102 с. С. 65-68. URL

Ружицький В. А. Саморозвиток сучасного викладача педагогічного коледжу засобами інформаційних технологій // Матеріали ІV Міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики»: (м. Переяслав-Хмельницький,  9-10  березня  2017  року)  /  За  ред.:  Л.Г.Кондратова, А.М.Михалюк. Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс». 2017. 289 с. (С.259-263).

Ружицький В. А. Професійна підготовка фахівців в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу // Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / ред. кол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. С. 206-209.

2018 рік

Ружицький В. А. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку // Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної конференціїь «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Мелітополь: «Колор Принт». 2018. С. 114-117.

Ружицький В. А. Формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами мистецтва // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум. 2018. С. 235-239.

Ружицький В. А Форми і методи розвитку мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики»: 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL

2019 рік

Учасник Всеукраїнського Інтернет-марафону за темою «Полісенсорний підхід у навчанні молодших школярів» 29 січня 2019 року.

Ружицький В. А. Педагогічні технології оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 65 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 83-89. URL 

Ружицький В., Ратушинська А. Аналіз зарубіжних концепцій реалізації професійного навчання та їхній інноваційний потенціал // Вища школа: науково-практичне видання. Київ: «Знання». 2019. №4(177). С. 22-35.

Ружицький В. А. Становлення професійної мобільності майбутніх педагогів в умовах педагогічного коледжу. ScienceRise: Pedagogical Education : науковий журнал. 2019. № 3(30). С. 4-9. URL

Ружицький В. А. Розвиток професійної мобільності студентів в умовах дистанційного навчання. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 142-145. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Завершив навчання за програмою дистанційного курсу «Цифрові технології у викладанні мистецтва» (30 годин, 28.02.2020-12.03.2020), сертифікат від 17.03.2020 № 17032020-470.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти» (10 годин), 05-06 травня 2020 року, сертифікат від 11.05.2020 № 506/20Д.

Ружицький В. А. Організація дистанційного навчання в умовах педагогічного коледжу. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. С. 114-117.

Ружицький В. А., Кондратова Л. Г. Професійний розвиток вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті. Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 762 p. URL

2021 рік

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Робота у складі журі

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (наказ департаменту освіти і науки КОДА від 22.02.17 № 62).

Нагороди

1998 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

2001 рік. Почесна грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2006 рік. Лауреат обласної премії «За особливі заслуги в галузі освіти».

2010 рік. Подяка головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2012 рік. Подяка голови Київської обласної державної адміністрації.

2016 рік. Медаль «За заслуги в галузі освіти і науки», Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  

2017 рік. Медаль «За єдність України». 

2018 рік. Подяка відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради, Подяка управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Подяка департаменту освіти і науки КОДА, Подяка Київської обласної організації проспілки працівників освіти і науки, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Київської обласної ради.

2020 рік. Почесна грамота Київської обласної ради.

Андрєєва Аліна Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Андрєєва Аліна Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Упровадження проектних технологій у процесі вивчення мистецьких предметів», свідоцтво від 01.12.2017 ПК № 02139618/4890-17;

курси підвищення фахової кваліфікації в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» для вчителів (викладачів) музичного мистецтва, свідоцтво від 30.06.2020 ПК № 02139618/3440-20.

Науково-методична діяльність

2015 рік

Андрєєва А. П. Музичне виховання з методикою навчання : навчально-методичні матеріали.  Біла Церква. 2015. 60 с.

2016 рік

Андрєєва А. П. Теорія музики. Розміри, їх значення для визначення характеру музичних творів // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни» / уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.. Біла Церква. 2016. С. 50-54.

Андрєєва А. П. Добрий вечір вам у хаті! (літературно-фольклорний вечір) // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни» / уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.. Біла Церква. 2016. С. 90-102.

Андрєєва А. П. Сценарій святкування Масляної та зустрічі весни // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни» / уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.. Біла Церква. 2016. С. 102-107.

2017 рік

Андрєєва А. П. Музичне виховання з методикою навчання: зміст лекцій для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква. 2017. 59 с.

Андрєєва А. П. Музичне виховання з методикою навчання: практикум. Біла Церква. 2017. 44 с.

Андрєєва А. П. Навчально-методичні матеріали до виконання самостійної роботи студентів із дисципліни «Музичне виховання з методикою навчання». Біла Церква. 2017. 23 с.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисципліни «Основи ритміки і хореографії». Біла Церква. 2017. 15 с.

Андрєєва А. П. Основи ритміки і хореографії: курс лекцій для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква. 2017. 36 с.

Андрєєва А. П. Основи ритміки і хореографії: практикум. Біла Церква. 2017. 29 с.

Андрєєва А. П. Музичне виховання з методикою навчання: навчально-методичні матеріали. Біла Церква. 2017. 152 с.

2018 рік

Андрєєва А. П. Музичне виховання як засіб всебічного гармонійного розвитку особистості // Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної конференціїь «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Мелітополь: «Колор Принт». 2018. С. 7-12.

Андрєєва А. П. Формування національної свідомості студентів засобами народознавства // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018. Електронний ресурс. URL

Андрєєва А. П., Кривич Н. В. Музично-театральна вистава «Масляна, Масляна, яка ти мала: якби ж тебе − сім неділь, а посту − одна», 2017. URL

2019 рік

Андрєєва А. П. Весну закликаймо - птахів зустрічаймо (сценарій до святкування Масляної та зустрічі весни). Виховна робота в школі: практичний журнал. № 1 (170), січень 2019. С.19-20.

Андрєєва А. П. Музичне виховання як засіб всебічного гармонійного розвитку особистості. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 48. С. 48-51. URL

Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна» (15-16 травня 2019 р., м. Бердичів).

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2015-2019 рік. Керівник студентського хору «Обрій»  та дівочого гурту «Мальви».

Підготувала студентів-переможців

 • Гурт «Мальви»  − Диплом І ступеня фестивалю пісенної творчості «Барвиста Україна» у номінації «Естрадний вокал» (ансамблі) (2016) ; 
 • Хор «Обрій» − Диплом лауреата Гран-Прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Юна зірка» (2016).

Нагороди

2014 рік. Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

2015 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2016 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Власова Тетяна Дем’янівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Власова Тетяна Дем’янівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1975), Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (2003).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист» (вчителі трудового навчання), посвідчення від 15.04.2015 АД № 2282; 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від  04.12.2015 12 СПВ № 143453;

курси в ННІ неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за програмою «Дошкільна освіта», свідоцтво від 05.06.2018 року 12СС 02125295/041534-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 01.07.2018;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03660, 2019 рік;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0581-20;

курс «Технології креативності – стимул до творчості молодших школярів» (30 год) у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.02.2021 серія ПК № 02139618/2194-21.

Навчально-методична діяльність

2014 рік

Власова Т. Д. Виготовлення квітів з паперу способом складання. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», 5.020200501 «Образотворче мистецтво». Тернопіль : Навчальна книга «Богдан». 2014. 48 с. 

2015 рік 

Власова Т. Д. Методика трудового навчання з практикумом: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта. Біла Церква. 2015. 64 с.

Власова Т. Д. Особливості підготовки та проведення уроків трудового навчання в початкових класах : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 48с. 

2016 рік 

Власова Т. Д. Майстер-клас «Техніка в’язання гачком» // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни» / уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.. Біла Церква. 2016. С. 38-45.

Власова Т.Д. Паперові об’ємні форми. Виготовлення ялинкових прикрас: розробка заняття з трудового навчання в 2-3 класах [Електронний ресурс] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. URL

2017 рік

Власова Т.Д. Методика трудового навчання з практикумом: методичні рекомендації до практичних занять студентам спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква. 2017. 92 с.

Власова Т. Д. Розвиток пізнавальних компетентностей у студентів на заняттях з методики трудового навчання. [Електронний ресурс] // Матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції «Регіональні, культурні, мистецькі та освітні практики». 2017. URL

Власова Т.Д. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій – шлях на якісно новий рівень освіти // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»  / ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. 102 с. С. 39-40. URL

2018 рік

Власова Т. Д. Формування особистості дошкільника засобами художньої діяльності // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 40. С. 254-257.

Власова Т. Д. Нові підходи до трудового навчання молодших школярів в умовах Нової української школи // Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної конференціїь «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Мелітополь: «Колор Принт». 2018. С. 21-24.

2019 рік

Власова Т. Д. Професійна мобільність вчителя нової української школи. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція : електронний збірник наукових праць ЗОІППО (16-17 травня 2019 р., м. Запоріжжя). Випуск №2(34)/2019. URL

Власова Тетяна. Наступність дошкільної і початкової освіти. Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник матеріалів  // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас].  Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 65-70. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Власова Т. Д.  Інноваційні підходи до реформування освітньої технологічної галузі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 133-137. URL

2013 рік. Член експертної комісії по акредитації Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва.

Нагороди

1987 рік. Нагрудний знак «Відмінник народної освіти». 

1991 рік. Медаль «Ветеран праці».

1989 рік. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

1990 рік. Грамота управління у справах молоді та спорту Білоцерківського міськвиконкому. 

2014 рік. Подяка Київської обласної ради. 

2017 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Кваша Анна Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

anna kvasha

Кваша Анна Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність «Педагогіка і метоика середньої освіти. Образотворче мистецтво» (2011).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для вчителів образотворчого мистецтва, свідоцтво від 19.01.2018 серія ПК № 02139618/0273-18; 

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 10.02.2019;

навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою обласної педагогічної студії Покропивної І. М. для педагогічних працівників гзакладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів передвищої освіти «Технологія «Канзаші», (30 годин), сертифікат від 29.04.2020, серія ЗПК № 02139618/5496-20;

навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою обласної педагогічної студії Зелінської Н. О. для вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, керівників гуртків художньо-естетичного циклу «Підготовка та викорстання засобів образотворчого мистецтва для оздоблення поверхні виробів побутового призначення», (30 годин), сертифікат від 14.05.2020, серія ЗПК № 02139618/6132-20;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0586-20.

Навчально-методична діяльність

2017 рік

Кваша А. А. Образотворче мистецтво з методикою навчання: теорія і практикум / А. А. Кваша, В. Л. Козаченко, Н. О. Слуцька, О. Т. Шульга. Біла Церква, 2017. 77 с.

Кваша А. А. Основи оформлювального мистецтва: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / А. А. Кваша, О. Т. Шульга. Біла Церква, 2017. 23 с.

Кваша А. А. Пластична анатомія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / В. Л. Козаченко, А. А. Кваша. Біла Церква, 2017.15 с.

2019 рік

Кваша А. А. Інноваційні технології навчання в сучасних закладах освіти для осіб з особливими потребами. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 17-20.

Кваша А. А. Теоретико-методологічні основи розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14-15 березня 2019 року) / За заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко.  Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019.  С. 49-51.

Робота з обдарованими дітьми: конспект лекцій / укл. А. А. Кваша. Біла Церква. 2019. 94 с.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Слуцька Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Слуцька Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський  міжрегіональний  інститут удосконалення  вчителів  імені  Бориса  Грінченка (2002), ДВНЗ «Університет менеджменту  освіти» НАПН України (2016).

Підвищення фахової  кваліфікації:

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1432-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 15.07.2018;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03662, 2019 рік;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0604-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01042 (30 годин);

курс «Реалізація компетентнісного та комунікативного підходу у вивченні мистецтва» (30 год) у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.01.2021, серія ПК № 02139618/1967-21.

Науково-методична робота

2014 рік

Cлуцька Н. О. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2014. 27 с.

Cлуцька Н. О. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2014. 50 с. 

Слуцька Н. О. Формування умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання художніх творів як фактор розвитку мистецької компетентності студентів [Електронний ресурс] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL

Слуцька Н. О. Формування умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання художніх творів як фактор розвитку мистецької компетентності студентів // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного Інтернет-семінару «Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно з новими стандартами й програмами» 10-11 листопада 2014 р., Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. [Електронний ресурс]. URL

2015 рік

Cлуцька Н. О. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2015. 68 с. 

2016 рік

Слуцька Н. О. Тарас Григорович Шевченко – поет, живописець //  Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни». Біла Церква. 2016. С. 107-117.

Слуцька Н. О. Організація продуктивного навчання студентів у вищому навчальному закладі // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції « Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. URL

2017 рік

Слуцька Н. О., Козачанко В. Л. Скульптура малих форм: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 28 с.

Слуцька Н.О., Шульга О. Т. Художнє конструювання: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 70 с.

Слуцька Н. О., Шульга О. Т. Кольорознавство: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 50 с.

Слуцька Н. О., Козаченко В. Л. Композиція: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Слуцька Н.О., Шульга О. Т. Художньо-прикладна графіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 103 с.

Слуцька Н. О., Козаченко В. Л. Художня праця: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 78 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Навчальна художньо-творча практика: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 21 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Пленер: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 33 с.

Шульга О. Т., Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 28 с.

Козаченко В. Л., Слуцька Н. О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Скульптура». Біла Церква. 2017. 26 с. 

Слуцька Н. О. Самостійна пізнавальна діяльність студентів в умовах реформування вищої школи // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. 102 с. С. 90-92. URL

2018 рік

Слуцька Н. О., Слуцький М. В. Особливості розвитку творчих здібностей школярів у процесі образотворчої діяльності. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 47. С. 314-317.

2019 рік

Слуцька Н. О., Слуцький М. В. Організація продуктивного навчання студентів у вищому навчальному закладі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 73-75. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік 

Завершила онлайн-курси «Бери й роби» (20 годин), сертифікат від 12.01.2020; «З місця в кар'єру» (5 годин), сертифікат від 16.01.2020.

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020№В-000580.

Завершила онлайн-курс з медіаграмотності «VERIFIED» (9 годин), сертифікат від 19.03.2020.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), сертифікат від 25.03.2020 № В250-321298.

Учасник конференції «Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після» (13-17 квітня), сертифікат від 17.04.2020 № oEU 2020/2920.

Завершила онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 години), сертифікат від 02.08.2020.

Завершила онлайн-курс «Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів» (20 годин), сертифікат від 02.08.2020.

Учасник XXIX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», сертифікат від 31.08.2020.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3295.

Завершила онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години), ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 14.02.2021.

Керівник студентів-переможців:

 • міського щорічного конкурсу  «Краса  руками  молодих»,ІІІ місце  – Каспір'янц Тетяна (2014);
 • виставки-конкурсу плакатів на  екологічну  тему  в рамках обласної  студентської  науково-практичної  конференції  «Перлина  рідного краю», ІІІ  місце  –  Борисенко Оксана (2016);
 • ІV Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва, ІІІ місце у номінації  «Живопис» – Маляренко А. Р. (2020);
 • Всеукраїнського конкурсу з образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва «Я малюю Україну», лауреат І ступеня в номінації «Живопис» – Одінцова А. О., лауреат ІІ ступеня в номінації «Пейзаж» –  Бессараб О. В. (2021).

2013 - 2018 рік. Керівник  гуртка «Палітра».

Нагороди 

2015 рік. Подяка КЗ КОР  «Білоцерківський  краєзнавчий  музей», Подяка департаменту  освіти  і  науки  Київської  обласної  державної  адміністрації.

2016 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Шульга Олена Трохимівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Шульга Олена Трохимівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка (2001), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в  ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1437-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 24.02.2019 року;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03661, 2019 рік;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0608-20.

Науково-методична робота

2014 рік

Шульга О. Т. Начерки голови людини в різних поворотах і нахилах // «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2014. URL

Шульга О. Т. Книжкова ілюстрація. Людина та предметний світ. Урок у 6-му класі // Шкільний світ. Вкладка «Образотворче мистецтво». № 4 (684), лютий 2014. С. 11-13.

Шульга О.Т. Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL

2015 рік

Шульга О.Т. Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання педагогічних технологій у професійній діяльності // Студентська наукова конференції  «Дні науки – 2015: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки), травень 2015. URL

2016 рік 

Шульга О. Т. Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни» / упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. Біла Церква. 2016. С. 22-27.

Шульга О. Т. Поставка та зображення натюрморту з двох-трьох предметів, освітлених холодним світлом. Вирішення композиційного розміщення // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: мистецькі дисципліни»  / упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. Біла Церква. 2016. С. 54-63.

Шульга О. Т. Віддані Великому мистецтву (до Міжнародного дня художника) // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: мистецькі дисципліни» / упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. Біла Церква. 2016. С. 117-120.

Шульга О. Т. Сутність та специфіка формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

2017 рік

Шульга О. Т. Основи теорії дизайну: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 20 с

Шульга О. Т. Методика навчання образотворчого мистецтва: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Навчальна художньо-творча практика: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 21 с.

Козаченко В. Л.,  Слуцька Н. О.,  Шульга О. Т. Пленер: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 33 с.

Шульга О. Т., Слуцька Н. О. Козаченко В. Л. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 28 с.

Слуцька Н.О., Шульга О. Т. Художньо-прикладна графіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 103 с.

Козаченко В. Л., Шульга О. Т.  Педагогічний малюнок: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 21 с.

Шульга О. Т., Слуцька Н. О. Декоративно-прикладне мистецтво: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 77 с.

Шульга О. Т., Кваша А. А. Основи оформлювального мистецтва: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 24 с.

Шульга О. Т., Слуцька Н. О. Скульптура малих форм: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 28 с.

Слуцька Н. О., Шульга О. Т. Художнє конструювання: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 70 с.

Слуцька Н. О., Шульга О. Т. Кольорознавство: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 50 с.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Шульга О. Т. Методика навчання образотворчого мистецтва: теорія, практикум, тести. Біла Церква. 2017. 84 с.

2018 рік

Шульга О.Т. Методика навчання образотворчого мистецтва: теорія, практикум, тести. Біла Церква. 2018. 84 с.

Шульга О.Т. Формування емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики».  14-15 березня 2018. URL

Шульга О.Т. Використання сучасних педагогічних технологій для формування професійних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] // Матеріали Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін».  25-26 квітня 2018. URL 

Шульга О. Т.  Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку // Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної конференціїь «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Мелітополь: «Колор Принт». 2018. С. 128-135.

2019 рік

Шульга О. Т. Інтерактивні методи навчання і освітні технології в практиці професійної освіти. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 165-169. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Аркуша Тетяна, Джима Іванна, Скорупська Вероніка. Творчі проекти «Я – майбутній вчитель» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів» (жовтень 2014 р). URL

Підготувала студентів-переможців

 • ІІ (обласного) етапу конкурсу учнівської і студентської творчості «Я - Київщини гордість і надія»  в номінації «Образотворче мистецтво»  (Харченко І., ІІ місце, 2013 );
 • І обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Лень Г., ІІІ місце, 2013 );
 • ІІ обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Праведна І., ІІІ місце, 2014);
 • ІІІ обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Скорупська В., І місце, 2015);
 • виставки-конкурсу на екологічну тему в рамках обласної науково-практичної конференції «Перлина рідного краю» (Гнатенко М., і Кулаковська Г., ІІ місце, 2016);
 • міської виставки-конкурсу робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів «Краса руками молодих» (Ходак Максим,  І місце, 2017 );
 • VІІ міського учнівського конкурсу з образотворчого мистецтва імені І. М.Сошенка у номінації «Живопис» (Ходак Максим, ІІ місце, 2018).                                              

2014-2018 рік. Керівник гуртка «Графос».

Нагороди

2014 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2015 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2017 рік. Подяка відділу у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.