Open menu

01 «Сучасний педагог – це той, хто розкриває
потенціал учнів, а не примушує їх вчити уроки»

Микола Скиба 

  Нова українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний вчитель, людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить дітей, яка фахово навчає. 
  Сучасний учитель – це людина, яка сама розвивається, окреслює проблеми більш високого рівня і залучає учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що спроможна сучасна наука. Таких вчителів завжди шукають школи.
 У КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», під час вивчення спецметодик, викладачі прагнуть розвивати індивідуальність майбутніх фахівців освіти, забезпечують їх свободу вибору у підготовці пробних уроків, адже саме через вчителя ми будуємо нову школу, нове ставлення до дітей.
  06 квітня 2021 року свою готовність до роботи в НУШ в онлайн-форматі змогли проявити під час проведення відкритих пробних уроків з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» студенти-практиканти 32 ПО(а) групи Бондар І. (тема уроку «Тварини», 3 кл., методист Виноградова В. Г.) та Кравченко А. (тема уроку: Людина – частина природи і суспільства», 3кл., методист Виноградова В. Г). Для активізації пізнавальної діяльності, розвитку критичного мислення, формування різних компетентностей учнів студенти застосовували інтереативні методи навчання, реалізували міжпредметні зв’язки, спиралися на життєвий досвід дітей, створювали позитивну атмосферу на уроках.
  Студенти-практиканти 32 ПО(а) групи Іванна Бондар та Анастасія Кравченко показали високий рівень володіння методикою проведення уроків «Я досліджую світ» в початкових класах та здатність працювати у сучасній школі, проявили педагогічну гнучкість, педагогічну етику і такт та вміння працювати на сучасних освітніх онлайн-платформах під час дистанційного навчання.