Науково-методична проблема коледжу: "Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова забезпечення якісної підготовки фахівців педагогічного профілю".

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти".

 

 

Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

№ з/пПрізвище, ім'я, по батьковіГрупаПроблема, над якою працює куратор
1Донченко Юлія Вікторівна11ПО(і)Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи
2Счастлива Олена Дмитрівна12ПО(а)Впровадження освіти для демократичного громадянства та прав людини на засадах інноваційності і відкритості до систем освіти в Європейських країнах
3Бородійчук Галина Петрівна13ПО(ф)Формування особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців освіти на засадах співтворчості
4Парфенова Юлія Анатоліївна14ПО(ін)Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення, розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії.
5Андрєєва Аліна Петрівна11СО(ом)Розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії, формування навичок співпраці та активної взаємодії
6Бодрик Наталія Вікторівна101СР
7Крутько Ірина Миколаївна21ПО(і)Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та комплексної виховної роботи
8Леонова Ольга Анатоліївна22ПО(а)Подолання бар'єрів навчальної діяльності студентів
9Фастовець Ірина Анатоліївна23ПО(ф)Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи
10Овчарова Надія Андріївна24ПО(ін,а)Розвиток професійних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти
11Слуцька Наталія Олександрівна21СО(ом)Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в групі
12Прокопчук Тетяна Петрівна201СРІнтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умови забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
13Титаренко Людмила Павлівна31ПО(і)Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти
14Кошинська Ірина Миколаївна32ПО(а)Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів
15Лобко Таїсія Валеріївна33ПО(ф)Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості
16Шульга Олена Трохимівна31СО(ом)Вплив естетичного середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді
17Літвін Юлія Олександрівна301СРФормування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів
18Сокол Світлана Іванівна41ПО(і)Формування мотивації здорового способу життя майбутніх фахівців освіти
19Жало Ольга Анатоліївна42ПО(а)Формування конкурентноздібної творчої особистості, яка спроможна до самореалізації та самовдосконалення
20Кривич Наталія Вікторівна43ПО(а,і)Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення
21Козаченко Валентина Леонідівна41ОМФормування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи
22Святохо Галина Іванівна1ПОПідготовка професійно компетентних педагогів з активною громадянською позицією здатних до саморозвитку та самовдосконалення
23Волинець Ірина Миколаївна3ПОФормування готовності майбутніх педагогів до роботи в закладі освіти за умов соціально-економічних змін