Практика студентів Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка випускника .

Процесу становлення студента як майбутнього фахівця сприяють усі види педагогічної практики: позакласна та позашкільна виховна робота, пробні уроки, переддипломна. Вони взаємодоповнюють одна одну. Саме в процесі проходження кожного виду педагогічної практики майбутні вчителі та соціальні педагоги опановують специфіку роботи з дітьми в умовах закладів загальної середньої освіти різних типів, позашкільних установ, здобувають свій перший педагогічний досвід.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами навчально-виховної роботи в  закладах загальної середньої освіти, осмислення сутності соціально-педагогічної роботи, формування в них професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час конкретної діяльності  в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання інтересу до професії, любові до дітей, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, вивчення та використання передового та новаторського педагогічного досвіду, потребу педагогічній освіті.

Базовими для проходження педагогічної практики затверджені кращі навчальні заклади міста: Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 1з поглибленим вивченням слов’янських мов, Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов, Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа I-III ст. №16 ім. М.О.Кириленка, Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, заклади загальної середньої освіти №№ 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22. Значна частина педагогів освітніх  закладів Білої Церкви – випускники Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, які є наставниками нинішніх студентів.

Викладачі коледжу дають студентам ґрунтовну теоретичну підготовку. На заняттях педагогіки, психології, фахових методик глибоко вивчаються інноваційні освітні технології. Набуті знання студенти-практиканти використовують під час проведення пробних уроків та занять.

В коледжі проводяться настановчі конференції та інструктажі до кожного виду педагогічної практики, а за підсумками практики – науково-практичні конференції. На конференції запрошуються педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти м. Біла Церква.