Циклова комісія викладачів української мови, української та зарубіжної літератур

 Викладачі навчальних дисциплін гуманітарного циклу на заняттях інтегрують традиційні методи навчання з інноваційними технологіями навчання, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Склад циклової комісії

Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ імені М. Драгоманова (1993)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Методисти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143444;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 3580447/1420-17;

курси за програмою «Дошкільна освіта», Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002780-18;

навчання за програмою підготовки тренерів для підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у перших класах 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, сертифікат СП № 02139618/0034-18;

курси для учителів української мови і літератури, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 05.03.2019, серія ПК №02139618/1582-19;

онлайн курс «Омислені й переосмислені», ГО «Prometheus», сертифікат від 15.08.2020 (15 годин);

курси за програмою «Організація наукових досліджень учнів із філології» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19 лютого 2021 року, серія ПК № 02139618/2233-21 (30 год).

Науково-методична діяльність

 2014 рік

Леонова О. А. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К. : ННДІУВІ, 2014.  С. 112-116.

Леонова О. А. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Леонова О. А. Подвоєння та подовження приголосних (на матеріалі поеми Івана Франка «Мойсей»). Відкритий урок: розробки, технології, досвід. № 02/2015. URL

Леонова О. А. Фонетика. Графіка. Орфоепія : збірник вправ і завдань. Біла Церква, 2015. 96 с.

Леонова О. А. Формування мовленнєвої культури майбутнього педагорга-інноватора у процесі вивчення української мови (за проф. спрямуванням) // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора» (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. С. 90-103.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота. Біла Церква, 2017. 54 с.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів. Біла Церква, 2017. 52 с.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Леонова О. А. Формування мовної культури майбутнього вихователя дошкільного закладу в процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням). Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 149-153. URL

2019 рік

Учасник науково-методичного семінару «Формування ключових компетентностей і критичного мислення учнів на уроках української мови і літератури, зарубіжної літератури» (10.01.2019).

2020 рік

Учаник вебінару «Онлайн-сервіси для дистанційнї роботи: Google Meet, Skype, Zoom» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 05.11.2020 № В376-767752.

Учасник інтернет-конференції «Українська мова та література: дистанційне навчання та робота у класі» (8 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 03.12.2020 № К41-767752.

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласного) етапу ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентської молоді Київської області у номінації «Художнє читання» (Єфімова Катерина, Михальчук Владислава – ІІІ місце, 2014);
 • ІІ (обласного) етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІІ місце, 2015);
 • ІІ (обласного) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІ місце, 2016);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Шемчик Д., ІІ місце, 2017); 
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Борисенко А., Яценко О., ІІ місце, Філяєва А., ІІІ місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Кониш І.,І місце, Гайне К., Ляшенко А., Шемчик Д., ІІІ місце, 2018);
 • ІІ (обласного) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентів ЗВО Київської області (Бойко Д., ІІІ місце, 2018);
 • ІІ (обласного) етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів ЗВО Київської області (Франчук П., ІІ місце, 2018).

Нагороди

2005 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2015 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2019 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка». 

2020 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» – базового педагогічних ЗФПО Центрального регіону України.

2020 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини (1991), Київський державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1995, 1996)

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси для учителів української мови і літератури, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.03.2017, серія ПК № 02139618/2075-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03656, 2019 рік; 

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0578-20.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Бородійчук Г. П. Синтаксичний аналіз речень : методичний посібник. Біла Церква, 2013. 20 с.

2014 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2016 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 4-8.

Бородійчук Г. П. Роль інноваційних технологій у формуванні комунікативної компетентності на заняттях української мови та літератури. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

2017 рік

Бородійчук Г. П. З когорти шістдесятників. Борис Олійник. Три пристрасті поета для 11-х класів : розробка заходу. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. № 1 (березень 2017). URL

Сучасна українська мова з практикумом: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи за розділами «Орфографія», «Лексика і фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Граматика. Частини мови» / авт-уклад. Г. П. Бородійчук. Біла Церква. 2017. 24 с.

Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для формування орфографічної компетентності студентів / авт-уклад. Г. П. Бородійчук. Біла Церква, 2017. 40 с.

Бородійчук Г. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»: 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 31-33. URL

Бородійчук Г. П. Григір Тютюнник. Загальний огляд творчості. Новела «Три зозулі з поклоном» з української літератури в 11-му класі : розробка заняття. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Керівник студентів-переможців

ІІ (регіонального) етапу VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів завкладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів (Чиж В. А., ІІ місце, 2018).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Філіпова І. В. Вчимо молодших школярів розуміти байку // Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 31. С. 411-415. URL

Нагороди

2018 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».  

2018 рік. Подяка ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

2018 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Волинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

volynethВолинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (1994)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 17.11.2017, серія ПК№ 02139618/4585-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 26.08.2018;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0582-20;

курси за програмою «Формувальне оцінювання у вивченні української мои і літератури, зарубіжної літератури» КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 23.10.2020 ПК № 02139618/5854-20.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Волинець І. М. Українознавчий аспект вивчення світової літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання громадян України − передумова розвитку державності»: тези конференції. Біла Церква : КОІПОПК. 2013. С. 85-87.

2014 рік

Волинець І. М. Літературна екскурсія: форма набуття знань // Світова література. Шкільний світ.  2014.  №21 (805), листопад, 2014. С. 36-40.

2015 рік

Волинець І. М. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світова література. Шкільний світ. 2015. № 7-8 (815-816), квітень, 2015. С. 63-65.

2016 рік

Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога // [Електронний ресурс]. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2016. №1 (28). URL

2017 рік

Волинець І. М. Інформаційна культура випускника вузу як складова загальної культури // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції  «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції». Біла Церква, 2017. С. 79-81.

Волинець І. М. Мовна/мовленнєва компетентність як основа професіоналізму // Тези доповідей ХIV наукової конференціі студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»  (4-6 квітня 2017 р.). Киів. 2017. С. 24-26.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква. 2017.  60 с.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2017. 65 с.

Волинець І. М. Основи красномовства: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква. 2017. 35 с.

2018 рік

Волинець І. М. Культура педагогічного спілкування // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»  (24-26 трав. 2018 р.): за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 54-57.

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят.  Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

Волинець І. М. Соціальні комунікації як основа функціонування інформаційно-освітнього простору сучасного ВНЗ // Збірник наукових праць / за заг. ред. Я. В Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки та управління, 2018. Вип. 15. С. 39-43.

2019 рік

Волинець І. М. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників. Всесвітня література в школах України: щомісячний науково-методичний журнал. № 1-2 (451-452). Січень-лютий 2019. С. 2-9.

Волинець І. М. Інформаційна компетентність ососбистості як фактор формування інформаційної культури. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 87-89. URL

Волинець І. М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у контексті трансформації сучасного освітнього простору : Всеукраїнський круглий стіл у рамках лабораторії прикладної лінгвістики кафедри романо-германської філології та перекладу факультету права та лінгвістики (Біла Церква, 29 березня 2019 року).

Волинець І. М. Використання краєзнавчих матеріалів у вивченні творчості О. де Бальзака в закладах загальної середньої світи.  Оноре де Бальзак : грані, інтерпретація, Україна : збірник наукових праць МІжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 травня 2019 р.). Київ : «Видавництво Людмила», 2019. С. 280-286.

Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школі» (Київ, 04-05 квітня 2019 р.).

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2001).

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання за тренінговою програмою «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування», сертифікат від 11.06.2015;

курси за категорією «Заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ №143445;

учасник «МІND-тренінгу лідерів освіти 2016», Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту, сертифікат від 27.04.2016, № IMEI16-UA04017;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 10.05.2018, серія ПК № 02139618/2679-18;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03655, 2019 рік;

онлайн курс для вчителів почакової школи, сертифікат від 03.05.2020;

курси за категорією «Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) з навчальної (навчально-виховної, виховної роботи)» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2361-20.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2013. 44 с.

2014 рік

Косяк О. В. Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 189 с.

Косяк О. В. Моніторинг позанавчальної роботи навчального закладу як практичний інструмент управління виховним процесом і погнозування його подальшого розвитку // Збірник доповідей «Сучасне освітнє середовище − основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури»: упоряд. В. М. Кіріна-Радчук. Лебедин. 2014. С. 86-97.

Косяк О. В. Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів педагогічних вузів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). URL

2015 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. №03/2015. URL

Косяк О. В. Формування інформаційної культури викладачів ВНЗ в умовах сучасного осітньо-інформаційного середовища // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 34-35.

Косяк О. В. Інноваційні підходи до виховання майбутніх фахівців освіти // Матеріали регіональної заочної науково-практичної конференції «Інноваційна виховна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи, взаємозв'язок з ідеями гуманної педагогіки» (15-16 грудня 2015 р.). Лебедин. 2015. С. 89-92.

Косяк О. В. Упровадження моделі національно-патріотичного виховання в умовах освітньої системи коледжу // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів / уклад. В. А. Ружицький, Г. Г. Горлова. Біла Церква, 2015. С. 32-42.

2016 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації у реченнях з однорідними членами речення. Розділові знаки при однорідних членах речення // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання / уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.. Біла Церква, 2016. С.13-24.

2018 рік

Косяк О. В. Творчий розвиток особистості як провідна ідея педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 51-55. 

Косяк О. В., Ніколаєва А. А. Естетичне виховання як засіб формування естетичної культури молодшого школяра // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 285-288. URL

Косяк О. В., Косяк І. Р. Засоби фоностилістики як стильова домінанта новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук»​. м. Одеса, 23-24 листопада 2018 р. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». 2018. Ч. 1. С. 16-20.

Косяк О. В., Косяк І. Р. Формування навичок правильного і свідомого читання в учнів початкових класів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 229-232. URL

 2019 рік

Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна» (15-16 травня 2019 р., м. Бердичів).

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Косяк О. В. Дидактична гра як один із способів розвитку пізнавальної активності молодших школярів у період навчання грамоти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 129-132. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

2021 рік

Завершила онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години), ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 01.02.2021.

Учасник семінару методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої педагогічної освіти Центрального регіону України «Роль студентського самоврядування в демократизації освіти», сертифікат від 15.04.2021 № 90 (2 години).

Керівник студентів-переможців

 • обласного конкурсу учнівської та студентської молоді «Єднаймось, брати мої» у номінації «Літературна творчість» (Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • ІІІ (Всеукарїнського) етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Гутник В., 2013);
 • ІІ (обласного) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області (Поліщук А., І місце, 2014);
 • ІІ (регіонального) етапу V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (Кубашевська Ю., ІІІ місце, 2015);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання: творів Лесі Українки «Горить моє серце» (Гутник В.,  ІІ місце, 2013; І місце, 2014; Василькова Я., І місце в номінації «Творча молодь», 2014); творів Т. Шевченка «Кобзарева зоря» (Гутник В., І місце, 2014).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Зіненко О. А. Стимулювання розвитку образного мислення і мовлення учнів засобами інтерактивних технологій. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Шевчук Ю. В. Стиль одягу Тараса Шевченка як своєрідна оповідь про його життя // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 34. С. 535-538. URL

Ніколаєва А. А. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мови // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»: зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький. 2018. С.183-186. URL

Нагороди

2006 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2012 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2013 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2013 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України. 

2014 рік. Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

2015 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».

2015 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2015 рік. Грамота Президії правління Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

2015 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки.

2020 рік. Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Грінченка (2001).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Методисти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143443; 

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП № 35830447/1418-17;

курси з проблеми «Розвиток компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури», КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.10.2018, серія ПК № 02139618/3628-18;

курси за програмою «Дошкільна освіта», Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002779-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

онлайн-курс «Українська мова. Від фонетики до морфології», сертифікат від 13.01.2019;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00541 (30 годин);

курси за категорією «Завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2343-20;

онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 07.03.2021 (32 години).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2013. 44 с.

2014 рік

Корчинська Н. Ю. Остап Вишня. Огляд життєвого і творчого шляху письменника-гумориста. «Мисливські усмішки». [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №01/2014. URL

Корчинська Н. Ю., Стужна О. Ф. Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 88 с.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Корчинська Н. Ю. Залучення студентської молоді до громадсько-активної діяльності в умовах суспільно-політичних змін // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів / уклад. В. А. Ружицький, Г. Г. Горлова. Біла Церква, 2015. С. 43-48.

2016 рік

Корчинська Н. Ю. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі. Новела «За мить щастя» // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література» / уклад. Г. П. Бородійчук, Є. В. Власюк та ін..  Біла Церква, 2016. С. 42-60.

Корчинська Н. Ю. Формування гуманістичного світогляду майбутніх педагогів на заняттях з української літератури [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

2017 рік

Корчинська Н.Ю. Ольга Кобилянська. «Земля». [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». № 1/2017 (березень 2017). URL

Корчинська Н. Ю. Професійно-практична спрямованість вивчення української літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця освіти // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд. : Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2017. С. 84-89.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

Учасник майстер-класу «Підготовка до ЗНО: система роботи з української мови», «Підготовка до ЗНО: система роботи з української літератури», сертифікат від 27.10.2017, MK-ZNO-Lang № 004147, MK-ZNO-Lit № 004076.

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Синтаксис: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2017. 104 с.

2018 рік

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Графіка й орфографія: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 72 с. 

Корчинська Н. Ю. Сучасна укранська мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 124 с.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 110-115. URL

Корчинська Н. Ю. Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів початкових класів // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (22 травня 2018 року) / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад. Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 47-51.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності фахівця дошкільної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 40. С. 292-294. URL

Учасник вебінару «Методика створення та проведення навчальних квестів», свідоцтво від 26.07.2018, № В25-135657

Учасник конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», сертифікат від 29.09.2018, № В1-135657.

2019 рік

Корчинська Н. Ю. Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов: розробка заходу для 10-х – 11-х класів. [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №02/2019. URL

Корчинська Наталія. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця дошкільної освіти.  Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник матеріалів  // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас].  Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 229-233. URL

Наталія Корчинська, Валентина Нужда. Сучасні підходи до вивчення дитячої літератури. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 178-182. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Пройшла партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів», національна онлайн-платформа з цифрової грамотності, сертифікат від 25.03.2020.

Учасник вебінару «За кулісами творчої лабораторії учителя-словесника: таємниці ейдетики та мнемотехніки» (3 години), журнал «Зарубiжна лiтература в школах України», сертифікат від 27.03.2020 № 15154.

Учасник інтернет-конференції «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (8 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 03.04.2020 року № К29-135657.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів звгвльної середньої освіти», ННІ неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, сертифікат від 17.04.2020 №14123542.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітнян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 01.05.2020.

Учасник вебінару ««Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (13 годин), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 19.08.2020 № К35-135657;

Учасник вебінару «Спільне конспектування: досвід використання Padlet під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 23.11.2020 № В383-135657.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-1687.

Учасник інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (13 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 16.01.2021 року № К42-135657.

Корчинська Н. Ю. Шляхи підвищення конкурентноспроможності випускника педагогічного коледжу в сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 220-223. URL

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласного) етапу мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, номінація «Літературна творчість» (Єфімова К., Михальчук В., ІІІ місце, Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • міського конкурсу читців-декламаторів творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Бойко А., Гайдаєнко К., 2016);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Василя Стуса «Незламний лицар правди і свободи» (Несвідоміна С., ІІІ місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Лесі Українки «Горить моє серце...» (Несвідоміна С., І місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Гайдаєнко К., Несвідоміна С., гран-прі, 2017).

Нагороди

2011 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2013 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2014 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кривич Наталія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Кривич Наталія Вікторівнаспеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:вища, Симферопольський державний університет імені М. В. Фрунзе (1982).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Формування критичного мислення та активізації творчих збідностей учнів на уроках зарубіжної літератури», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 23.03.2018, серія ПК № 02139618/1641-18;

дистанційне підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (13 годин), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 15.05.2020,  № К31-1304319.

Науково-методична дяльність

2015 рік

Кривич Н. В. Русский язык: сборник тестовых заданий. Белая Церковь. 2015. 102 с.

2017 рік

Кривич Н. В., Андрєєва А. П. Музично-театральна вистава «Масляна, Масляна, яка ти мала: якби ж тебе − сім неділь, а посту − одна», 2017. URL

2018 рік

Кривич Н. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів засобами створення сценарію. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32. С. 232-235. URL

Учасник майстер-класу «Візуалізація навчального матеріалу на уроках зарубіжної літератури як формування компетентностей учнів» (22 березня 2018 р., м. Біла Церква). 

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Кривич Н. В. Формування креативної компетентності у студентів закладів вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 61-62. URL 

2020 рік

Учасник вебінару «Сучасний урок: у пошуках натхнення», ТОВ «На Урок», свідоцтво від 13.05.2020 № В287-1304319.

Нагороди

1991 рік. Нагрудний знак «Відмінник освіти».

2005 рік. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2017 рік. Подяка базового ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».

2018 рік. Подяка КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Лобко Таїсія Валеріївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Лобко Таісія Валеріївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (2005), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2006).

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання за тренінговою програмою «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування», сертифікат від 11.06.2015;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин), ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1422-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи (60 годин), сертифікат від 05.06.2018;

стажування на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР (150 годин), довідка від 17.10.2018, № 01-13/664;

онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 23.03.2020;

дистанційне підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Виховання та розвиток успішної особистості», ТОВ «На урок», свідоцтво від 12.12.2020, № К40-321210 (10 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лобко Т. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2014. 56 с.

2016 рік

Лобко Т. В. Турнір знавців літератури «На літературному ринзі» // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література» / уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.. Біла Церква. 2016. С. 91-98.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Лобко Т. В. Відображення ідей Василя Сухомлинського в Концепції «Нової української школи» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень». К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2018. С. 7-9.

Лобко Т. В., Панчук Ю. П.  Роль прикладу у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті». Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». 2018. С. 12-17.

Лобко Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-проектів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія, практика». м. Київ, Україна, 28-29 вересня 2018 року. К. : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 2018. С. 52-54.

2019 рік

Лобко Т. В., Бодрик Н. В. Історія педагогіки: робочий зошит для самостійної роботи студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів. Біла Церква, 2019. 115 с.

Лобко Т. В., Волошина А. О. Напрями роботи вчителя з обдарованими школярами в початковій школі. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч І. С. 22-25. 

Лобко Т. В., Козаченко Є. Ю. Шляхи розвитку української школи в умовах реформування. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 травня 2019 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 2. С. 38-41.

2020 рік

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 25.03.2020, № В250-321210.

Учасник вебінару «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 26.03.2020, № FR749495.  

Учасник вебінару «Викоритання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 30.03.2020, № WI683088.  

Учасник інтернет-конференції «Змішане навчання: очікування та досвід упровадження», ТОВ «На урок», свідоцтво від 19.09.2020, № К36-321210 (10 годин).

Учасник інтернет-конференції «STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення», ТОВ «На урок», свідоцтво від 17.10.2020, № К37-321210 (13 годин).

Учасник вебінару «Новітні підходи до навчання:скетчноутінг та комікси для учнв початкових класів (і не тільки)» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 14.12.2020, № В394-321210.

2021 рік

Лобко Т. В. Використання інноваційних технологій та інтерактивних вправ на уроках літературного читання як один із шляхів удосконалення читацьких навичок учнів. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології»: Львів, 25-26 червня 2021 року. С. 71-75. URL

2012-2018 роки

Керівник інтелектуального клубу «Ерудит».

Керівник студентів-переможців

 • міського інтелектуального конкурсу «Найрозумніший» (команда коледжу, ІІ і ІІІ місце, 2013/2014 н. р.).
 • команди студентів-учасників національно-патріотичного конкурсу «Я – козацького роду 2018» (2018/2019 н. р.).
 • команди студентів-учасників IV Всеукраїнського національно-патріотичного конкурсу «Ми – патріоти України» (2018/2019 н. р.)

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981), Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1997)

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 27.03.2018, ПК № 02139618/1686-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0594-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00776 (30 годин);

навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес», Науково-методичний центр ВФПО, сертифікат від 31 березня 2021 року, СС 38282994/1287-21 (16 год).

Науково-методична діяльність

2014 рік   

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі світової літератури: посібник для вчителя. Біла Церква: КОІПОПК. 2014. 92 с.

2018 рік

Мусієнко Н. Д. Розвиток ключових клмпетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури: методичний посібник. Біла Церква : КВНЗ КОР «БЦГПК», 2018. 135 с.

Мусієнко Н. Д. Формування професійних компетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. С. 296-299.

Мусієнко Н. Д. Роль творів Василя Сухомлинського у формуванні професійної компетентності вчителя ХХІ століття // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М.. 2018. С. 80-84.

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із зарубіжної літератури. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 89-91. URL

Мусієнко Н. Д. М. Булгаков – російський прозаїк і драматург. Київ у житті і творчості письменника. Роман «Майстер і Маргарита» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018. URL

Мусієнко Н. Д. Кафка «Перевтілення» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «SТEM - світ інноваційних можливостей. Формування освітнього SТEM-середовища», сертифікат № 01/04/21/942ВК 

Нагороди

2014 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2018 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2004); Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2017).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ  №143470;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1428-17;

онлайн-курс «Осмислені й переосмислені», ГО «Прометеус»,  сертифікат від 07.10.2020 (15 годин);

курси за програмою «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури» в КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 20.05.2021 №02139618/4065-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2016 рік

Никоненко М. В. Формування культури управління навчальним закладом // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти». Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 116-120.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2018).

Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний інститут ім. О. М. Горького (1970).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 18.02.2015, АД №0706;

курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143471;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0596-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00811 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Нужда В. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2013. 32 с. 

2015 рік

Нужда В. П. Основи театральної майстерності: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2015. 63 с.

2016 рік

Нужда В. П. Чарівний світ дитинства у поезіях М. П. Стельмаха та веселий розмай нашої мови в творчості Дмитра Білоуса //  Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література» / уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін. Біла Церква. 2016. С. 69-85.

2017 рік

Нужда В. П. Дитячі твори молодої української поезії (В. Симоненко, М. Вінграновський, Л. Костенко) з курсу «Дитяча література» // [Електронний ресурс]. Форум педагогічних ідей «Урок». Вища освіта. 2017. URL

Нужда В. П. Літературно-музична вітальня «Слово і мелодія − два крила любові» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. URL

2019 рік

Нужда В. П. Розробка заходу «Мелодія любові й сили у слові нашому злились!» для 10-х - 11-х класів  [Електронний ресурс] // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2019. URL

Нужда В. П.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення дисципліни «Дитяча література з ОКТМ». Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 85-87. URL 

Нужда В. П. Чарівний світ дитячого фольклору: розробка заходу. [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». № 2/2019.

Наталія Корчинська, Валентина Нужда. Сучасні підходи до вивчення дитячої літератури. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 178-182. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2017-2018 рік

Керівник студентської проблемної групи «НУШ: формування загальнолюдських цінностей».

Нагороди

1985 рік. Нагрудний знак «Відмінник освіти УРСР».

2019 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Ужгородський державний університет (1991), Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Компетентнісно зорієнтоване навчання на української мови і літератури»  для учителів української мови і літератури, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від  26.04.2019, серія ПК № 02139618/2694-19;

курс «Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення» в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 01.03.2021 № 1114/21-ВУ (30 годин);

навчання з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» в КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021 серія ЗПК №02139618/4018-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Товт І. С. Запровадження інноваційних освітянських технологій як важливий момент реструктуризації навчального процесу // Тези доповідей XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2015. С. 63-66.

2016 рік

Товт І. С. Упровадження інновацій в систему вищої освіти вищої школи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»Київ. 2016. С.48-59.

Товт І. С. Тенденції міжнародного ринку освіти та сучасний стан експорту освітніх послуг вищої освіти в Україні // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвиту». Київ. 2016. С.75-87.

Товт І. С. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах // Тези доповідей XVІII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2016. С. 45-48.

Товт І. С. Інклюзивна освіта у вищих навчальних закладах як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2016. Вип.10. С.80-82.

Товт І. С., Трохимчик К. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ. 2016. С. 80-83.

2017 рік

Товт І. С. Network «Полідар» функціонал для створення фахово-соціальної мережі // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2017. С. 38-40.

2018 рік 

Товт І. С. Номенклатура справ як найважливіший етап у веденні ділової документації. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 42-43. URL

Товт І. С. Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 130-132. URL

Товт І. С., Чаюн Ю. С. Інклюзтвна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 133-135. URL

2019 рік

Товт І. С. Документаційно-інформаційне обслуговування як головна забезпечувальна функція управління. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 38-39. URL

Товт І. С., Чаюн Ю. С. Вплив інноваційних педагогічних технологій на розвиток пізнавальної сфери дошкільника. Інноваційні технології в дошкільній освіті : Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019. С. 156-158.  URL

Товт І. С. Сучасне заняття з української мови у системі особостісно-орієнтованого навчання. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня. Білоцерківський НАУ, 2019. С. 74-75. URL

Товт І. С. Особистісно-орієнтована технологія сучасного заняття української мови. Молодий вчений: науковий журнал. 2019. № 6.1 (70.1) червень 2019 р. С. 65-68.

Товт І. С. Впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 109-113. URL

2020  рік

Товт І. С. Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 27-28 березня 2020 року. Біла Церква : БНАУ. С. 94-96. URL

Завершила онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти», (80 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 21.05.2020.

Товт І. С.  Сучасний молодіжний сленг - один із шляхів розвитку мови. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08-09 жовтня 2020 року. Біла Церква. С.36-38. URL

2021  рік

Товт І. С. Проблеми викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) у ВНЗ». Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 25-26 березня 2021 року. Біла Церква : БНАУ. С.79-80. URL

Учасник XVIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», сертифікат від 13 травня 2021 року (18 годин).

Товт І. С. Проблеми викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) у ВНЗ». Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 20-21 травня 2021 року. Біла Церква : БНАУ.