Циклова комісія викладачів української мови, української та зарубіжної літератур

 Викладачі навчальних дисциплін гуманітарного циклу на заняттях інтегрують традиційні методи навчання з інноваційними технологіями навчання, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Склад циклової комісії

Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ імені М. Драгоманова (1993)

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 3580447/1420-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002780-18, курси за програмою «Дошкільна освіта» (168 годин);

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», сертифікат СП № 02139618/0034-18, навчання за програмою підготовки тренерів для підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у перших класах 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках (60 годин);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 05.03.2019, серія ПК №02139618/1582-19, курси для учителів української мови і літератури (150 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 15.08.2020 (15 годин), онлайн-курс «Осмислені й переосмислені» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 18);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19 лютого 2021 року, серія ПК № 02139618/2233-21, курси за програмою «Організація наукових досліджень учнів із філології» (30 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 14.08.2022 (60 годин), онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

НМЦ  вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 16.03.2023 СС 38282994/1557-23, семінар на тему «Ефективні методи та форми роботи куратора групи в умовах військового стану» (8 годин).

Науково-методична діяльність

 2014 рік

Леонова О. А. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К. : ННДІУВІ, 2014.  С. 112-116.

Леонова О. А. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Леонова О. А. Подвоєння та подовження приголосних (на матеріалі поеми Івана Франка «Мойсей»). Відкритий урок: розробки, технології, досвід. № 02/2015. URL

Леонова О. А. Фонетика. Графіка. Орфоепія : збірник вправ і завдань. Біла Церква, 2015. 96 с.

Леонова О. А. Формування мовленнєвої культури майбутнього педагорга-інноватора у процесі вивчення української мови (за проф. спрямуванням) // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора» (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. С. 90-103.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота. Біла Церква, 2017. 54 с.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів. Біла Церква, 2017. 52 с.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Леонова О. А. Формування мовної культури майбутнього вихователя дошкільного закладу в процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням). Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 149-153. URL

2019 рік

Учасник науково-методичного семінару «Формування ключових компетентностей і критичного мислення учнів на уроках української мови і літератури, зарубіжної літератури» (10.01.2019).

2020 рік

Учаник вебінару «Онлайн-сервіси для дистанційнї роботи: Google Meet, Skype, Zoom» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 05.11.2020 № В376-767752.

Учасник інтернет-конференції «Українська мова та література: дистанційне навчання та робота у класі» (8 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 03.12.2020 № К41-767752.

2022 рік

ТОВ «На Урок», свідоцтво від  01.02.2022 № В625-767752, вебінар  «Учителювання в соцмережах:використання сервісу Figma для створення візуального навчального контенту» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Практичні прийоми» (2 години).

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 21.02.2022 № В638-767752, вебінар «Застосування методів інтерактивного навчанн на уроках української мови» за напрямами «Наскрізні навички», «Предметне навчання»,  «Інтегроване навчання» (2 години).

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 03.02.2022 № В626-767752, вебінар «Класика української літератури: як зацікавити учнів, аби не ламати зуби через «забронзовілість» за напрямами  «Предметне навчання»,  «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми» (2 години).

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 22.02.2022 № 0106, круглий стіл «Самобутність української мови: проблеми та перспективи» (2 години).

2023 рік

Леонова О. Дистанційне навчання як одна із форм організації освітнього процесу в коледжі. Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю (Рівне – Чернівці, 16 березня 2023 р.). С. 252-256. URL

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласного) етапу ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентської молоді Київської області у номінації «Художнє читання» (Єфімова Катерина, Михальчук Владислава – ІІІ місце, 2014);
 • ІІ (обласного) етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІІ місце, 2015);
 • ІІ (обласного) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІ місце, 2016);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Шемчик Д., ІІ місце, 2017); 
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Борисенко А., Яценко О., ІІ місце, Філяєва А., ІІІ місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Кониш І.,І місце, Гайне К., Ляшенко А., Шемчик Д., ІІІ місце, 2018);
 • ІІ (обласного) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентів ЗВО Київської області (Бойко Д., ІІІ місце, 2018);
 • ІІ (обласного) етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів ЗВО Київської області (Франчук П., ІІ місце, 2018).

Нагороди

2005 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2015 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2019 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка». 

2020 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» – базового педагогічних ЗФПО Центрального регіону України.

2020 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини (1991), Київський державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1995, 1996)

Підвищення фахової кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.03.2017, ПК № 02139618/2075-17, курси для учителів української мови і літератури (120 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 02.10.2018 (2 години), семінар-практикум «Ефективні виховні технології як ресурс підвищення ефективності освітнього процесу» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 13.01.2019 (60 год), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03656, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0578-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 01.10.2021, серія ПК № 02139618/5905-21, курси за освітньою програмою для вчителів української мови і літератури (120 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 29.12.2022 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0174-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Бородійчук Г. П. Синтаксичний аналіз речень : методичний посібник. Біла Церква, 2013. 20 с.

2014 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2016 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 4-8.

Бородійчук Г. П. Роль інноваційних технологій у формуванні комунікативної компетентності на заняттях української мови та літератури. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

2017 рік

Бородійчук Г. П. З когорти шістдесятників. Борис Олійник. Три пристрасті поета для 11-х класів : розробка заходу. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. № 1 (березень 2017). URL

Сучасна українська мова з практикумом: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи за розділами «Орфографія», «Лексика і фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Граматика. Частини мови» / авт-уклад. Г. П. Бородійчук. Біла Церква. 2017. 24 с.

Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для формування орфографічної компетентності студентів / авт-уклад. Г. П. Бородійчук. Біла Церква, 2017. 40 с.

Бородійчук Г. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»: 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 31-33. URL

Бородійчук Г. П. Григір Тютюнник. Загальний огляд творчості. Новела «Три зозулі з поклоном» з української літератури в 11-му класі : розробка заняття. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2022 рік

Бордійчук Г. Вплив інформатизації  та етнопедагогіки на формування фахових компетентностей студентів в умовах глобалізації освіти. Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 102-104.  URL

Орфографічні лабіринти української мови: правописний практикум/авт.-укладач Г. П. Бородійчук. Біла Церква, 2022. 51 с.

Керівник студентів-переможців

ІІ (регіонального) етапу VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів завкладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів (Чиж В. А., ІІ місце, 2018).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Філіпова І. В. Вчимо молодших школярів розуміти байку // Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 31. С. 411-415. URL

Нагороди

2018 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».  

2018 рік. Подяка ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

2018 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2001).

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 10.05.2018, серія ПК № 02139618/2679-18, курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», учителів української мови і літератури (180 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03655, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

EdEra, сертифікат від 03.05.2020 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2361-20, курси за категорією «Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) з навчальної (навчально-виховної, виховної роботи)» (210 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 01.02.2021 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»  (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 05.04.2021, № 2);

ГО «Prometheus», сертифікат від 06.12.2022 (60 годин), онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 22.12.2022 № 14);

ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», сертифікат від 14.12.2022, СС 38282994/4373-22, цикл вебінарів «Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу фахової передвищої освіти»  (8 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0165-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2013. 44 с.

2014 рік

Косяк О. В. Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 189 с.

Косяк О. В. Моніторинг позанавчальної роботи навчального закладу як практичний інструмент управління виховним процесом і погнозування його подальшого розвитку // Збірник доповідей «Сучасне освітнє середовище − основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури»: упоряд. В. М. Кіріна-Радчук. Лебедин. 2014. С. 86-97.

Косяк О. В. Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів педагогічних вузів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). URL

2015 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. №03/2015. URL

Косяк О. В. Формування інформаційної культури викладачів ВНЗ в умовах сучасного осітньо-інформаційного середовища // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 34-35.

Косяк О. В. Інноваційні підходи до виховання майбутніх фахівців освіти // Матеріали регіональної заочної науково-практичної конференції «Інноваційна виховна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи, взаємозв'язок з ідеями гуманної педагогіки» (15-16 грудня 2015 р.). Лебедин. 2015. С. 89-92.

Косяк О. В. Упровадження моделі національно-патріотичного виховання в умовах освітньої системи коледжу // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів / уклад. В. А. Ружицький, Г. Г. Горлова. Біла Церква, 2015. С. 32-42.

2016 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації у реченнях з однорідними членами речення. Розділові знаки при однорідних членах речення // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання / уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.. Біла Церква, 2016. С.13-24.

2018 рік

Косяк О. В. Творчий розвиток особистості як провідна ідея педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 51-55. 

Косяк О. В., Ніколаєва А. А. Естетичне виховання як засіб формування естетичної культури молодшого школяра // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 285-288. URL

Косяк О. В., Косяк І. Р. Засоби фоностилістики як стильова домінанта новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук»​. м. Одеса, 23-24 листопада 2018 р. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». 2018. Ч. 1. С. 16-20.

Косяк О. В., Косяк І. Р. Формування навичок правильного і свідомого читання в учнів початкових класів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 229-232. URL

 2019 рік

Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна» (15-16 травня 2019 р., м. Бердичів).

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Косяк О. В. Дидактична гра як один із способів розвитку пізнавальної активності молодших школярів у період навчання грамоти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 129-132. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

2021 рік

Завершила онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години), ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 01.02.2021.

Учасник семінару методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої педагогічної освіти Центрального регіону України «Роль студентського самоврядування в демократизації освіти», сертифікат від 15.04.2021 № 90 (2 години).

Косяк О. В., Корчинська Н. Ю. Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення філологічних дисциплін. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 76. С. 157-160. URL

2022 рік

Косяк О., Веред А., Янакова Д. Так народжується сила: робота психологічної служби коледжу під час воєнного стану. Освітня траєкторія: інформаційний вісник. Вип. № 4 (32), вересень 2022. URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

Керівник студентів-переможців

 • обласного конкурсу учнівської та студентської молоді «Єднаймось, брати мої» у номінації «Літературна творчість» (Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • ІІІ (Всеукарїнського) етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Гутник В., 2013);
 • ІІ (обласного) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області (Поліщук А., І місце, 2014);
 • ІІ (регіонального) етапу V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (Кубашевська Ю., ІІІ місце, 2015);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання: творів Лесі Українки «Горить моє серце» (Гутник В.,  ІІ місце, 2013; І місце, 2014; Василькова Я., І місце в номінації «Творча молодь», 2014); творів Т. Шевченка «Кобзарева зоря» (Гутник В., І місце, 2014).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Зіненко О. А. Стимулювання розвитку образного мислення і мовлення учнів засобами інтерактивних технологій. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Шевчук Ю. В. Стиль одягу Тараса Шевченка як своєрідна оповідь про його життя // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 34. С. 535-538. URL

Ніколаєва А. А. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мови // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»: зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький. 2018. С.183-186. URL

Нагороди

2006 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2012 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2013 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2013 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України. 

2014 рік. Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

2015 рік. Подяка ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».

2015 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2015 рік. Грамота Президії правління Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

2015 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки.

2020 рік. Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Грінченка (2001).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Методисти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143443; 

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП № 35830447/1418-17;

курси з проблеми «Розвиток компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури», КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.10.2018, серія ПК № 02139618/3628-18;

курси за програмою «Дошкільна освіта», Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002779-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

онлайн-курс «Українська мова. Від фонетики до морфології», сертифікат від 13.01.2019;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00541 (30 годин);

курси за категорією «Завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2343-20;

онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 07.03.2021 (32 години);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.02.2022 (60 годин), курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19.08.2022 серія ПК № 02139618/4257-22, навчання за освітньою програмою «Створення безпечного середовища в умовах дистанційної освіти» для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №949/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 22.03.2023 № 710/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0168-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2013. 44 с.

2014 рік

Корчинська Н. Ю. Остап Вишня. Огляд життєвого і творчого шляху письменника-гумориста. «Мисливські усмішки». [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №01/2014. URL

Корчинська Н. Ю., Стужна О. Ф. Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 88 с.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Корчинська Н. Ю. Залучення студентської молоді до громадсько-активної діяльності в умовах суспільно-політичних змін // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів / уклад. В. А. Ружицький, Г. Г. Горлова. Біла Церква, 2015. С. 43-48.

2016 рік

Корчинська Н. Ю. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі. Новела «За мить щастя» // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література» / уклад. Г. П. Бородійчук, Є. В. Власюк та ін..  Біла Церква, 2016. С. 42-60.

Корчинська Н. Ю. Формування гуманістичного світогляду майбутніх педагогів на заняттях з української літератури [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

2017 рік

Корчинська Н.Ю. Ольга Кобилянська. «Земля». [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». № 1/2017 (березень 2017). URL

Корчинська Н. Ю. Професійно-практична спрямованість вивчення української літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця освіти // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд. : Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2017. С. 84-89.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

Учасник майстер-класу «Підготовка до ЗНО: система роботи з української мови», «Підготовка до ЗНО: система роботи з української літератури», сертифікат від 27.10.2017, MK-ZNO-Lang № 004147, MK-ZNO-Lit № 004076.

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Синтаксис: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2017. 104 с.

2018 рік

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Графіка й орфографія: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 72 с. 

Корчинська Н. Ю. Сучасна укранська мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 124 с.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 110-115. URL

Корчинська Н. Ю. Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів початкових класів // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (22 травня 2018 року) / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад. Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 47-51.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності фахівця дошкільної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 40. С. 292-294. URL

Учасник вебінару «Методика створення та проведення навчальних квестів», свідоцтво від 26.07.2018, № В25-135657

Учасник конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», сертифікат від 29.09.2018, № В1-135657.

2019 рік

Корчинська Н. Ю. Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов: розробка заходу для 10-х – 11-х класів. [Електронний ресурс]. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №02/2019. URL

Корчинська Наталія. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця дошкільної освіти.  Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник матеріалів  // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас].  Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 229-233. URL

Наталія Корчинська, Валентина Нужда. Сучасні підходи до вивчення дитячої літератури. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 178-182. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Пройшла партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів», національна онлайн-платформа з цифрової грамотності, сертифікат від 25.03.2020.

Учасник вебінару «За кулісами творчої лабораторії учителя-словесника: таємниці ейдетики та мнемотехніки» (3 години), журнал «Зарубiжна лiтература в школах України», сертифікат від 27.03.2020 № 15154.

Учасник інтернет-конференції «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (8 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 03.04.2020 року № К29-135657.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів звгвльної середньої освіти», ННІ неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, сертифікат від 17.04.2020 №14123542.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітнян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 01.05.2020.

Учасник вебінару ««Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (13 годин), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 19.08.2020 № К35-135657;

Учасник вебінару «Спільне конспектування: досвід використання Padlet під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 23.11.2020 № В383-135657.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-1687.

Учасник інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (13 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 16.01.2021 року № К42-135657.

Корчинська Н. Ю. Шляхи підвищення конкурентноспроможності випускника педагогічного коледжу в сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 220-223. URL

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення філологічних дисциплін. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 76.
С. 157-160. URL

2022 рік

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Корчинська Н. Ю., Нужда В. П. Уміння сприймати літературний твір – шлях до розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців освіти. Тенденціїта перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 91. с. 71-73. URL

ГО «Прометеус», сертифікат від 02.04.2023, онлайн-курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі».

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 20.04.2023 № 0347 (2 години), регіональний онлайн-семінар «Українською думаю, дихаю, живу (як відновити україномовний простір держави)».

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласного) етапу мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, номінація «Літературна творчість» (Єфімова К., Михальчук В., ІІІ місце, Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • міського конкурсу читців-декламаторів творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Бойко А., Гайдаєнко К., 2016);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Василя Стуса «Незламний лицар правди і свободи» (Несвідоміна С., ІІІ місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Лесі Українки «Горить моє серце...» (Несвідоміна С., І місце, 2017);
 • міського конкурсу читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Гайдаєнко К., Несвідоміна С., гран-прі, 2017).

Нагороди

2011 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2013 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

2014 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кривич Наталія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Кривич Наталія Вікторівнаспеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:вища, Симферопольський державний університет імені М. В. Фрунзе (1982).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Формування критичного мислення та активізації творчих збідностей учнів на уроках зарубіжної літератури», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 23.03.2018, серія ПК № 02139618/1641-18;

дистанційне підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (13 годин), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 15.05.2020,  № К31-1304319;

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 19.12.2021 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.10.2022 серія ПК № 02139618/6230-22, навчання за освітньою програмою «Розвиток демократичного середовища і врядування в закладі загальної середньої освіти » (розробники Боярчук О. І., Микитюк Л. В.) для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів,шкільних команд закладів загальної середньої освіти  (30 годин).

Науково-методична дяльність

2015 рік

Кривич Н. В. Русский язык: сборник тестовых заданий. Белая Церковь. 2015. 102 с.

2017 рік

Кривич Н. В., Андрєєва А. П. Музично-театральна вистава «Масляна, Масляна, яка ти мала: якби ж тебе − сім неділь, а посту − одна», 2017. URL

2018 рік

Кривич Н. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів засобами створення сценарію. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32. С. 232-235. URL

Учасник майстер-класу «Візуалізація навчального матеріалу на уроках зарубіжної літератури як формування компетентностей учнів» (22 березня 2018 р., м. Біла Церква). 

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Кривич Н. В. Формування креативної компетентності у студентів закладів вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 61-62. URL 

2020 рік

Учасник вебінару «Сучасний урок: у пошуках натхнення», ТОВ «На Урок», свідоцтво від 13.05.2020 № В287-1304319.

Нагороди

1991 рік. Нагрудний знак «Відмінник освіти».

2005 рік. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2017 рік. Подяка базового ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка».

2018 рік. Подяка КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Лобко Таїсія Валеріївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Лобко Таісія Валеріївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (2005), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2006).

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання за тренінговою програмою «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування», сертифікат від 11.06.2015;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин), ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1422-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи (60 годин), EdEra, сертифікат від 05.06.2018  (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

стажування на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР (150 годин), довідка від 17.10.2018, № 01-13/664;

онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 23.03.2020;

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 10.12.2019 № NQ810907 (4 години), «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ТОВ «На урок», свідоцтво від 12.12.2020, № К40-321210 (10 годин), дистанційне підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Виховання та розвиток успішної особистості» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 18);

ГО «Prometheus», сертифікат від 15.05.2021 (60 годин), онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 16.12.2021 № 11);

Prometheus, сертифікат від 13.04.2022 (15 годин), курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 30.05.2022 № 3);

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 16.04.2022 № ОК26-1554536 (20 годин), курс «Інтегроване навчання: від уроку до курсу» за напрямами «Наскрізні навички», «НУШ»,  «Інтегроване навчання», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 30.05.2022 № 3).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лобко Т. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2014. 56 с.

2016 рік

Лобко Т. В. Турнір знавців літератури «На літературному ринзі» // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література» / уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.. Біла Церква. 2016. С. 91-98.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Лобко Т. В. Відображення ідей Василя Сухомлинського в Концепції «Нової української школи» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень». К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2018. С. 7-9.

Лобко Т. В., Панчук Ю. П.  Роль прикладу у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті». Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». 2018. С. 12-17.

Лобко Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-проектів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія, практика». м. Київ, Україна, 28-29 вересня 2018 року. К. : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 2018. С. 52-54.

2019 рік

Лобко Т. В., Бодрик Н. В. Історія педагогіки: робочий зошит для самостійної роботи студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів. Біла Церква, 2019. 115 с.

Лобко Т. В., Волошина А. О. Напрями роботи вчителя з обдарованими школярами в початковій школі. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч І. С. 22-25. 

Лобко Т. В., Козаченко Є. Ю. Шляхи розвитку української школи в умовах реформування. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 травня 2019 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 2. С. 38-41.

2020 рік

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 25.03.2020, № В250-321210.

Учасник вебінару «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 26.03.2020, № FR749495.  

Учасник вебінару «Викоритання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 30.03.2020, № WI683088.  

Учасник інтернет-конференції «Змішане навчання: очікування та досвід упровадження», ТОВ «На урок», свідоцтво від 19.09.2020, № К36-321210 (10 годин).

Учасник інтернет-конференції «STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення», ТОВ «На урок», свідоцтво від 17.10.2020, № К37-321210 (13 годин).

Учасник вебінару «Новітні підходи до навчання:скетчноутінг та комікси для учнв початкових класів (і не тільки)» (2 години), ТОВ «На урок», свідоцтво від 14.12.2020, № В394-321210.

2021 рік

Учасник ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку професійної освіти», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, сертифікат від 28.04.2021 (8 годин).

Лобко Т. В. Використання інноваційних технологій та інтерактивних вправ на уроках літературного читання як один із шляхів удосконалення читацьких навичок учнів. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології»: Львів, 25-26 червня 2021 року. С. 71-75. URL

Учасник вебінару «Вебквести як сучасний і зручний інструмент для навчання», ТОВ «Всеосвіта»  сертифікат від 16.08.2021 (2 години).

Учасник вебінару «Квест-гра як засіб формування ключових компетентностей молодших школярів у навчально-виховному процесі ГПД», ТОВ «На Урок»  сертифікат від 22.11.2021 № В582-1554536 (2 години).

Учасник інтернет-конференції «Дистанційне та змішане навчання: досвід і виклики», ТОВ «На Урок»  сертифікат від 04.12.2021 № К66-321210 (10 годин).

2022 рік

Лобко Т. В. Використання ігрових ситуацій та дидактичних ігор на уроках української мови як один із шляхів формування пізнавальної активності та розвитку творчої уяви молодших шлярів. Scientific progress: innovations, achievements and prospects: proceedings of II International Scientific and Practical Conference. MDPC Publishing, Munich, Germany. 2022. С. 220-226. URL

2023 рік

Лобко Т. В., Лобко Д. А.  Використання сучасних методів та цифрових освітніх технологій на уроках літературного читання в 1-4 класах. Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference.  MDPC Publishing, Munich, Germany. Р. 228-232. URL

Лобко Т. В., Лобко Д. А. Формування мовленнєвої компетентності молодшого школяра використовуючи цифрові освітні технології. «Scientific research in the modern world». Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference. Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023.  P. 338-342. URL

2012-2018 роки

Керівник інтелектуального клубу «Ерудит».

Керівник студентів-переможців

 • міського інтелектуального конкурсу «Найрозумніший» (команда коледжу, ІІ і ІІІ місце, 2013/2014 н. р.).
 • команди студентів-учасників національно-патріотичного конкурсу «Я – козацького роду 2018» (2018/2019 н. р.).
 • команди студентів-учасників IV Всеукраїнського національно-патріотичного конкурсу «Ми – патріоти України» (2018/2019 н. р.)

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981), Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1997)

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 27.03.2018, ПК № 02139618/1686-18 (210 годин);

EdEra, сертифікат від 20.01.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7)

ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0594-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00776 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

Науково-методичний центр ВФПО, сертифікат від 31 березня 2021 року, СС 38282994/1287-21, навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 21.05.2021, СП 35830447/0302-21, навчання за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (методисти відділень (структурних підрозділів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (120 годин);

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 10.04.2022 (32 години), курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 30.05.2022 №3);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.01.2023 (30 годин), онлайн-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №970/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 22.03.2023 № 777/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0195-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік   

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі світової літератури: посібник для вчителя. Біла Церква: КОІПОПК. 2014. 92 с.

2018 рік

Мусієнко Н. Д. Розвиток ключових клмпетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури: методичний посібник. Біла Церква : КВНЗ КОР «БЦГПК», 2018. 135 с.

Мусієнко Н. Д. Формування професійних компетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. С. 296-299.

Мусієнко Н. Д. Роль творів Василя Сухомлинського у формуванні професійної компетентності вчителя ХХІ століття // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М.. 2018. С. 80-84.

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із зарубіжної літератури. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 89-91. URL

Мусієнко Н. Д. М. Булгаков – російський прозаїк і драматург. Київ у житті і творчості письменника. Роман «Майстер і Маргарита» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018. URL

Мусієнко Н. Д. Кафка «Перевтілення» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «SТEM - світ інноваційних можливостей. Формування освітнього SТEM-середовища», сертифікат № 01/04/21/942ВК.

Мусієнко Н. Д., Ващенко С. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 76. С. 179-182. URL

2022 рік

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Завершила курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», сертифікат від 10.01.2023.

Нагороди

2014 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2018 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2004); Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2017).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1428-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 08.01.2018 (2 години), семінар-практикум «Формування інноваційного освітнього простору початкової школи в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ГО «Прометеус»,  сертифікат від 07.10.2020 (15 годин), онлайн-курс «Осмислені й переосмислені» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 18);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 20.05.2021 № 02139618/4065-21, курси за програмою «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури» (30 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 19.08.2022 (60 годин), онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 19.03.2023 № GDTFE-08-07197      (30 годин), онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2023 № 3);

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат від 22.03.2023 № ПК-2023/3897, підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського освітнього марафону «Сучасна українська:ефективна комунікація» (15 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0189-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2016 рік

Никоненко М. В. Формування культури управління навчальним закладом // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти». Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 116-120.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2018).

2023 рік

Никоненко М. В. Публікація позанавчального заходу «Українськомовний ерудит» на сайті «ВсімОсвіта», сертифікат від 28.02.23 № 51095.

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 05.04.2023 № В847-4335420, вебінар «Сприйняття ліричного твору через життєві навички і навпаки (під час дистанційного навчання і завжди)»  за напрямами  «Наскрізні навички»,  «Предметне навчання»,  «Практичні прийоми» (2 години).

Никоненко М. В. Практичне заняття з української мови: публікація на сайті vsіmosvita.com, сертифікат від 29.03.2023 № 52871.