Open menu

Циклова комісія викладачів української мови, української та зарубіжної літератур

 Викладачі навчальних дисциплін гуманітарного циклу на заняттях інтегрують традиційні методи навчання з інноваційними технологіями навчання, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Склад циклової комісії