Циклова комісія викладачів іноземних мов

Викладачі циклової коміссії в освітньому процесі широко застосовують інноваційні технології, методи та засоби навчання англійської мови з метою розвитку креативних і творчих здібностей студентів, які потрібні будуть їм не тільки для ефективної професійної діяльності, але і для успішного життя в суспільстві та соціальному середовищі, сприятимуть самовдосконаленню, розкриттю резервних можливостей і потенціалу майбутніх фахівців.Склад циклової комісії

Лук`яненко Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Лук`яненко Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1982).

Підвищення фахової кваліфікації:

Cambridge University Press, сертифікат від 07.07.2018    (20 годин),  онлайн-курс «English for Primary School Teachers» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 07.08.2018 (20 годин), «Онлайн-курс для вчителів англійської мови» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 03.03.2019 (60 годин), «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0591-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.10.2021, серія ПК  № 02139618/6383-21, курси для учителів англійської мови (120 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 27.11.2022, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин) (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 22.12.2022 № 14);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №958/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 23.03.2023 серія ЗПК № 02139618/0067-23, навчання за освітньою програмою обласного майстер-класу Бикової А. Є., Фурман Н. Т., Чорної Л. В. з теми «Інноватика в іноземній мові в контексті НУШ» для вчителів англійської мови (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0185-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лук’яненко В. П. Формування мотивації навчання іноземної мови в учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRzVDX2l1LVNuUjg/view, вільний. Назва з екрану

2016 рік

Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2016. 80 с.

Лук’яненко В. П. Innovative approaches to academic reading: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IWWpPTGZrWF9QdEk/view, вільний. Назва з екрану.

Лук’яненко В. П. Innovation approaches in teaching listening // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». 25-27 жовтня 2016. /ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Лук’яненко В. П. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності викладачів циклової іноземних мов // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови»  / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 4-9 с. 

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с. 

2017 рік

Лук’яненко В. П. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ // Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 115-117 с.

Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линова Ю. Ю. Англійська мова професійного спрямування: навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с

2018 рік

Лук'яненко В. П. З досвіду впровадження інноваційних форм роботи на заняттях англійської мови зі студентами коледжу // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» (Київ, 27 верес. 2018 р.). Київ. 2018. С. 79-80. URL

2019 рік

Лук'яненко В. П., Бондар Є. В. Ігрові технології у навчанні молодших щколярів. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т. 4. С. 91-94. URL

Лук'яненко В. П., Ільчук Д. О. Originality of the german baroque. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.4. С. 18-20. URL

Валентина Лук’яненко, Дар’я Порхун. Development description of the culture of Great Britain in the prosperity prospects. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 138-140. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Лук'яненко В. П., Парфенова Ю. А., Лук'яненко Т. П. The soul of the Ukrainian people, Taras Shevchenko, in Bila Tserkva. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 496-498. URL

Лук'яненко В. П. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник: упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 98-108. 

Лук'яненко В. П. Застосування дистанційних технологій в освітньому процесі вищих фахових закладів освіти в умовах пандемічних обмежень. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 73-76. URL

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23

Лук'яненко В. П., Рачінська К. А. Solomia Krushelnytska is one of the greatest figures of Ukrainian culture (reaserch work). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. С. 126-128. URL

2023 рік

Lukyanenko V., Fillipova О.  Unknown folklorist (research work to the 151-st anniversary of Lesya Ukrainka’s birthday). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2023. Вип. 84. С. 32-34. URL

Лук’яненко В. Створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови (за професійним спрямуванням) як засіб формувального впливу на професійну мобільність студентів першого бакалаврського рівня. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023. С. 136-140. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Anastasia Gutnyk, Maksym Oleshko, Nadiia Bashurova. Taras Shevchenko as a national poet is a key symbol for all historical events in Ukraine. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2023. Вип. 86. С. 97-99. 

Нагороди

2013 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2022 рік. Грамота Міністерства освіти і науки України.

Жало Ольга Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

zhalo2

Жало Ольга Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1991)

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16,  курси з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови» (120 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 02.10.2018 (2 години), семінар-практикум «Ефективні виховні технології як ресурс підвищення ефективності навчального процесу» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Cambridge University Press, вебінар «Developing Thinking skills within the Second Graders of the New Ukrainian School» (1 година), сертифікат від 19.08.2019; Oxford University Press, вебінар «Civic education in the contex of  New Ukrainian School» (1 година), сертифікат від 04.09.2019 (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020 СП 35830447/0584-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.01.2021 року, № 02139618/1917-21, курси за освітньою програмою «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови» (120 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 20.02.2022 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, сертифікат від 22.06.2022 №  0060/22К, підвищення кваліфікації за темою  «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0,4  кредита ECTS / 12 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 1. Біла Церква. 2014. 128 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 2. Біла Церква, 2014. 166 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2014. 48 с.

Жало О. А. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT2dzZ1RUNkpCX1E/view, вільний. Назва з екрану.

Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти» / уклад. О. Р. Поляновська, А. П. Маримонська. С. В. Чернюк. Хмельницький : ХГПА. 2014. 62-64 с.

2015 рік

Жало О. А.,Кошинська І. М. Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 20 с.

Кошинська І. М., Жало О. А., Англійська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Біла Церква 2015. 84 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М, Методика викладання англійської мови: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

2016 рік

Жало О. А. Формування громадянських цінностей у студентів засобами англійської мови в контексті міжкультурного діалогу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 28.04.2016) 

Жало О. А. Практичний аспект формування громадянських цінностей у студентів. Науково-практичний семінар «Фестиваль педагогічних інновацій» (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 13.04. 2016).  

Жало О. А. Упровадження тренінгових технологій на заняттях методики навчання англійської мови : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2016. 52 с.

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Жало О. А. The Heavenly Hundred. Heroes Do Not Die (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2016. № 21 (693). 23-26 с.

Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 18-21. 

Жало О. А. Навчання техніки письма. Вправи для формування каліграфічних та орфографічних навичок // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 33-39. 

Жало О. А. Національна самоідентичність (на основі порівняння національних особливостей українців, англійців і американців // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 40-46. 

Жало О. А. Correlation of Phonemic and Graphic Systems of English // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 47-50. 

Жало О. А. Україна – європейська країна // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 74-79. 

2017 рік

Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линова Ю. Ю. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с.

Жало О. А.,Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква, 2017. 56 с.

Жало О. А.  National Identity – Self-identity (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2017. № 1 (697). 23-24 с.

2018 рік

Жало О. А. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання англійської мови як технології розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018 р.) [уклад. О. Р. Поляновська, С. В. Чернюк]. Хмельницький : ХГПА, 2018. С. 25-27.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Жало О. А., Рохманюк М. В. Використання казкових творів на уроках англійської мови як засобу реалізації компетентнісного підходу до навчання молодших школярів в умовах Нової української школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 201-204. URL

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища» в рамках XII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» і виставки освіти за кордоном «World Edu», сертифікат № 01/04/21/461 ВК.

Жало О. А. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 10-28. 

Жало О. А. Упровадження медіатехнологій у процес навчання англійської мови учнів початкової школи : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2021. 68 с.

Жало О. А., Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Біла Церква, 2021. 80 с.

Жало О. А. Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови на засадах STEАM-освіти як технологія розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С.15-17.  URL

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23.

CourseraDeep Teaching Solutions, сертифікат від 20.10.2022онлайн курс ‘Uncommon Sense Teaching’.

Diana Yakovenko, Olha Zhalo. Art and Design Factors to Create Positive Learning Environment in Primary School Classroom. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 81. C. 56-58.  URL

Жало О. А., Счастлива О. Д. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2022. 176 с.

2023 рік

Zhalo O, Kotovska S. Top education technology trends in primary school Classroom. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 199-201. URL

Zhalo O, Lutsenko S., Kunytska N. Creating a positive learning environment for children with special needs. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 208-211. URL

Zhalo O, Sushanska S. The teacher’s role in Classroom management. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 235-237. URL

Zhalo O, Lutsenko S., Kunytska N. Creating a positive learning environment for children with special needs. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 262-265. URL

Zhalo O, Sushanska S. Case technology on primary school lessons. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 275-277. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Каліманова О. В. Ігровий компонент у процесі навчання техніки читання англійською мовою в початковій школі». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти». 2016.

Шевчук Ю. В. Використання пісенних творів як засобу стимулювання мовленнєво-мисленнєвої діяльності учнів початкового етапу навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 353-357.

Шечук Ю. В. Психолофізіологічні та дидактичні передумови використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови у початковій школі // матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 424-427.

Романова А. С. План-конспект уроку англійської мови у 2-му класі. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної освіти: методичний посібник  / Упорядники В. Криворука, В. Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 116-123.

Diana Yakovenko. Creating a Positive Learning Environment for Children with Special Needs. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 83. C.79-81. URL

Sofia Sushanska. The Effects of the Classroom Learning Environment on the Primary School Students’ Learning Progress. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 83. C.77-79. URL

Sofia MishkurovaSvitlana RomanDeveloping Young Students’ Character Traits to Facilitate Cognitive Learning Environment in Primary School ClassroomВітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 83. C.55-58. URL

Angelina Vysitska. A Teacher’s Role in the Formation of a Good Learning Environment in a Primary Classroom. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 88. C. 145-147.  URL

Solomia Kotovska. Factors to Make a Good Learning Environment in a Primary Classroom. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 88. C. 154-156. URL  

Natalia Kunytska, Svitlana Lutsenko. Organisation of Safe and Positive Learning Environment in Primary School Classroom. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 88. C. 157-159. URL  

Solomia Kotovska. All Different – All Equal: Creating a Positive Learning Environment for Children with Special Needs.  Вітчизняна наука на зламі епохпроблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціїЗб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 86C. 38-40. URL

Inna Rachynska. STEAM Technology on Primary School Lessons. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 86C. 52-54URL

Daria Melnychuk. Fostering a Creation of a Positive Learning Environment for Children with Special Needs. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 86C. 47-49URL

Angelina Vysitska. Modern Educational Technologies to be Used in Pedagogical Practice in Ukrainian Primary School. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 92. C.50-51URL  

Svitlana LutsenkoNatalia KunytskaUp-to-Date Educational Technologies in Primary School Learning Process. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 92. C55-57URL   

Diana YakovenkoClassroom Management StylesWhat is Your StyleТенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 92. C83-84URL  

Daria Melnychuk. New Education Technologies to Create a Classroom of the Digital Age. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 92. C66-67URL  

Inna RachynskaWays to Make Online Learning Interesting and Effective for Primary School Students. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Київ, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, 18 травня 2023 року) / О.Полінок. 2023. C. 141-143. URL 

Sofia Sushanska. Requirements for a Modern Lesson in Primary School. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Київ, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, 18 травня 2023 року) / О.Полінок. 2023. C. 156-158URL 

Нагороди

2017 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2022 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  

2023 рік. Подяка Київського університету імені Бориса Грінченка.

Молокова Маргарита Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Молокова Маргарита Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет (2003).  

Підвищення фахової кваліфікації: 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01381 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

ГО «Прометеус»,  сертифікат від 22.12.2021 (30 годин), онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021 № 13);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 06.01.2022, ПК№ 02139618/0300-22, курси за освітньою програмою «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на занятті іноземної мови» (30 годин);

Express Publishing, certificate of 27.03.2022, webinar ‘EP SUMMIT 2022 - ELT Training Rooms’ (32 hours) (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.05.2022 № 3);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №968/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0188-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Учасник вебінару «Навчання читання в початковій школі», організованого видавництвом Oxford University Press (2014). 

2015 рік

Молокова М. А. Застосування інформаційних технологій на заняттях англійської мови //  Інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті» «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта: від теорії до практики» «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 40-41.

Молокова М. А.  Формування іншомовної компетентності на уроках англійської мови в початковій школі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІX Всеукраїнської науково-практичної конференції : зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 19. С. 191-193. URL : https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000027-ee75fef714/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2019.pdf

2019 рік

Учасник серії навчальних семінарів «Welcome to the future of learning», сертифікат від 01.06.2019 (4 години).

2021 рік

Учасник вебінару від Macmillan Education «Mamillan Spring Conference», сертифікат від 30.03.2021 (4 години).

Молокова М. А. Публікація розробки уроку «Entertainment» на сайті «naurok.com.ua» , сертифікат від 11.05.2021 № ДБ-2105240258.

Учасник вебінару від Macmillan Education «Planning effective lessons for mixed-abilities classes», сертифікат від 21.12.2021 (6 годин).

2022 рік

Macmillan Education, certificate of 23.05.2022 № ME-0000009863, webinar Macmillan Authors for Ukrainian Colleagues (4 hours).

Молокова М. А. Використання інноваційних технологій «FLIPPED LEARNING» у навчанні англійської мови. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 80. С. 56-58.  URL

Практикум усного та писемного мовлення: практичний посібник / авт.-укл. М. А. Молокова. Біла Церква: ФОП «Кайзеров О. Я.», 2022. 53 с.

Нечипоренко Лілія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Нечипоренко Лілія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2006)

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для учителів англійської мови, свідоцтво від 27.01.2017, ПК № 02139618/0423-17;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1427-17 (210 годин);

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00796 (30 годин);

курси в ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», свідоцтво СП 35830447/0851-21 (180 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  свідоцтво від 09.09.2022 серія ПК № 02139618/4441-22, курси за освітньою програмою «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови»  для вчителів англійської мови (30 годин);

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 26.02.2023 (32 години), курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від.04.04.2023 № 3).

Науково-методична робота

2017 рік

Нечипоренко Л. В. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 56 с.

2018 рік

Нечипоренко Л. В. Професійна спрямованість вивчення англійської мови у коледжі // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. 356-360 с.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.) 

2019 рік

Нечипоренко Л. В. Використання сучасних технологій та методів у навчанні іноземних мов. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 249-253. URL

Учасник серії семінарів «Welcome to the future of learning» (4 години), сертифікат від 01.06.2019.

2020 рік

Завершила курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 29.04.2020 № a9211a7526d54d5fbf58017c87160fee.

2021 рік

Нечипоренко Л. В. Формування англомовної комунікативної компетентності учнів початкових класів в умовах Нової української школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 71. С. 193-197. URL

Нечипоренко Л. В. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 108-110. 

2022 рік

Нечипоренко Л. В. Впровадження сучасних цифрових технологій у процесі викладання англійської мови в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж». Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 78. С. 50-53. URL

Країнознавство: практикум / авт.-укл. Л. В. Нечипоренко. Біла Церква: ТОВ «Нечепуренко М. М.», 2022. 75 с.

2023 рік

Нечипоренко Л. Особливості формування і розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів з використанням цифрових технологій. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 149-152. URL

2022-2023 рікКерівник клубу спілкування англійською мовою «Всесвіт».

Нагороди

2023 рік. Подякак КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».