Open menu

01   На базі КЗ КОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка відбулася студентська конференція «Екологічна компетентність учнів НУШ», в якій взяли участь студенти 9-ти педагогічних закладів фахової передвищої освіти Центрального регіону України. Учасниками заходу стали і студентки КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» Дар`я Возна (31 ПОі група), Олександра Дідоренко (32 ПОа група).
   Статті учасників «Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках «Я досліджую світ» з метою формування екологічної культури учнів» ( Д. Возна, науковий керівник Литвин О. П.), «Формування екологічної компетентності молодших школярів в умовах НУШ» (О. Дідоренко, науковий керівник Виноградова В. Г.) будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції, а студенткам уже вручені сертифікати.
   Також отримали Грамоти Андрій Манжуло та Анастасія Хоптяр (21ПОін група) за 3-тє місце в регіональному веб-квесті «Природа і видатні люди» (викладач Виноградова В. Г.).
   Такі заходи сприяють обміну досвідом щодо формування природничо-наукової картини світу та екологічної культури молодших школярів в урочний та позаурочний час, розвитку цифрової компетентності, творчих здібностей студентів, удосконаленню дослідницьких умінь, умінь роботи з різними джерелами інформаціі.