Open menu

01

    Робота з батьками – один із важливих напрямів організації освітнього процесу у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. Встановлення і підтримання педагогічної співпраці викладацького і батьківського колективів закладу будується на засадах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.

    Провідною формою роботи з батьками є батьківські збори. Батьківські збори – громадський орган, що своїми рішеннями визначає завдання, зміст, напрямки роботи батьківського колективу, академічної групи та закладу освіти.

    Саме тому 21 вересня 2021 року у коледжі було проведено батьківські збори у групах нового набору, а 22-23 вересня – у академічних групах ІІ курсу.

    Батьків студентів І курсу було ознайомлено із Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, режимом організації освітнього процесу у закладі освіти та в академічній групі зокрема, дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час карантинних обмежень.

    Особливості проведення державної підсумкої атестастації у формі зовнішнього незалежного оцінювання було розкрито батькам студентів ІІ курсу завідувачкою відділення Наталією Корчинською. Запрошені на батьківські збори викладачі-предметники запропонували ефективні способи підготовки до ЗНО-2022.