19 та 20 січня 2022  року було проведено семінар-практикум на тему «Ведення електронного журналу  порталу E-Journal» для педагогічних та науково-педагогічних працівників КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» викладачами інформатики Вікторією Галашевською та Юлією Парфеновою.

    Упровадження в освітній процес електронних журналів порталу E-Journal є одним із завдань роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою коледжу «Цифрова трансформація як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця».

    Мета семінару-практикуму – підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури; підвищення мотивації студентів до відвідування занять та вивчення навчальних дисциплін; посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв’язку між викладачем, батьками та студентами; створення єдиного інформаційного освітнього простору.

    Присутні на семінарі вчилися створювати електронний журнал, виставляти оцінки, відмічати відсутніх, записувати коментарі до оцінок і пропусків занять, домашні завдання  тощо.

    Упровадження даного програмного продукту є інновацією, що надасть для викладачів, батьків та студентів зручний онлайн-інструмент, який 24/7 забезпечить оперативність, достовірність і цілісність інформації для всіх учасників освітнього процесу.