Open menu

з нормативної дисципліни «Основи соціально-правового захисту особистості» на тему «Юридична забезпеченість прав дитини».

Мета даного заняття – формування у здобувачів освіти понять «дитина», «юридичні норми», «нормативно-правові акти», «Конвенція ООН», «батьківські збори», «батьківський комітет»; формування вмінь із метою накреслення шляхів здійснення зв’язків школи з батьками, вивчати умови виховання дитини в  сім’ї шляхом її відвідування, бесід із батьками, їх анкетування, аналізу щоденного настрою учня, тактовно виявляти матеріальні умови життя дитини та визначати внутрішньосімейні стосунки, оцінку батьками окремих вчинків їх дитини, застосовувати здобуті знання на практиці.

На занятті Юрій Дем’янчук надав інформацію про те, що соціально-педагогічне забезпечення прав дитини, як і соціально-педагогічна діяльність загалом, має виражати соціальний аспект, що визначається соціальним замовленням, соціальними проблемами, соціокультурними особливостями середовища та знаходить своє відображення в соціальній політиці держави. Тому, вектори соціально-педагогічного забезпечення прав дітей можуть змінюватися залежно від загострення тих чи інших проблем у сфері охорони дитинства.

Утілення поставленої мети набуло отримання нового освітнього матеріалу, застосування педагогом цифрових технологій навчання, онлайн-ресурсів, завдань творчого напряму. Здобувачі освіти 101 СР групи показали вміння засвоювати нові знання, володіння освітнім матеріалом, здатність до аналізу, синтезу й узагальнення інформації в умовах сьогодення.

Присутні педагоги Оксана Косяк, Ніна Молокова, Наталія Бреус, Юлія Донченко під час заняття відзначили, що побудова цілісної системи взаємодії викладача та здобувачів освіти реалізовується на основі співробітництва та спрямована на формування вмінь застосовувати здобуті знання на практиці в умовах освітнього процесу.