13 червня 2022 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проведено інструктивно-методичну онлайн-нараду з головами циклових комісій, яку підготувала завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива. Було розглянуто ряд питань, які стосуються звітності та які необхідно обговорити на засіданнях циклових комісій в червні, щоб спланувати роботу коледжу на 2022/2023 навчальний рік:

  • Про нові програми навчальних дисциплін, охоплених комісією;
  • Аналіз успішності студентів за ІІ семестр 2021/2022 навчальний рік з дисциплін, охоплених комісією;
  • Про виконання навчальних планів та програм;
  • Про самооцінювання професійної діяльності викладачів циклової комісії;
  • Про пропозиції педагогічних, науково-педагогічних працівників до плану підвищення кваліфікації на 2023 рік;
  • Про попередню тарифікацію на 2022/2023 рік.