Проблеми та перспективи організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році — основне питання засідання педагогічної ради КЗ КOP «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», яке відбулося 30 серпня 2022 року. У процесі обговорення даного питання акцент булo  зроблено на виклики часу:

  • забезпечення доступності та безпечності освітнього середовища в період воєнного стану в умовах змішаного навчання;
  • надання якісних психолого-педагогічних послуг усім учасникам освітнього процесу;
  • забезпечення якісного професійного розвитку освітян закладу;
  • оновлення змісту освіти i методів навчання, зміна підходів до організації освітнього процесу та діяльності;
  • сприяння об’єднанню зусиль педагогічної та громадської спільноти на засадах взаєморозуміння та співробітництва щодо національно-патріотичного виховання, захисту прав i свобод здобувачів освіти.

    Разом із викликами часу пріоритетною місією залишається   якісна освіта студентів наголосив керівник закладу Валерій Ружицький. Наше спільне завдання створити атмосферу довіри й взаємоповаги для забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців.  

    Також членами педагогічної ради було схвалено звіт приймальної комісії про результати вступної кампанії 2022 року, Програму реалізації основних напрямів Стратегії розвитку КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» на 2022/2023 навчальний рік, графік освітнього процесу коледжу на 2022/2023 навчальний рік, навчальні та робочі навчальні плани спеціальностей коледжу на 2022/2023 навчальний рік,доповнення та зміни до Положення про opганізацію освітнього процесу, Положення про порядок вибору навчальних дисциплін, Положення про  індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти в KЗ КOР «Білоцерківський   гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», погоджені  науково-методичною радою внесені зміни та доповнення до освітньо-професійних програм «Початкова освіта. Англійська мова», «Початкова освіта. Основи інформатики», «Початкова освіта. Організація cпopтивних секціій і клубів», «Початкова освіта. Основи інклюзивного навчання», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «Соціальна педагогіка» відповідно до методичних рекомендацій ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

    Обговорено та прийнято відповідні рішення щодо організації роботи педагогічного колективу на III (практично-діяльнісному) етапі роботи над науково-методичною проблемою коледжу «Цифрова трансформація як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення освіти та підотовки конкурентоспоможного фахівця», навчання викладачів і студентів студентів на освітніх платформах Udemy та Cousera.

         Визнано  курси підвищення кваліфікації 7 педагогічних працівників.