21 вересня 2022 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяли участь 15 її членів та О. В. Косяк, заступник директора з виховної роботи, В. М. Галашевська, завідувач навчально-виробничої практики.    

    Члени ради плідно попрацювали, розглянули, обговорили та схвалили:

- звіт про роботу науково-методичної ради коледжу в 2021/2022 навчальному році (доповідач Ружицький В. А.);

- план роботи науково-методичної ради коледжу на 2022/2023 навчальний рік (доповідач Ружицький В. А.);

- план роботи навчально-методичного кабінету коледжу на 2022/2023 навчальний рік (доповідач Счастлива О. Д.);

 - план підготовки до акредитації освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Основи інформатики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доповідач Панченко Т. Л.);

- плани роботи: групи забезпечення якості освіти; робочих груп з удосконалення освітньо-професійних програм; групи сприяння академічній доброчесності; семінару-практикуму для викладачів «Академічна доброчесність в дії»; методичного семінару «Документознавство та діяльність викладача коледжу»; семінару-практикуму «Професійна компетентність майбутніх фахівців»; семінару-практикуму «Цифрова компетентність педагога»; мистецького майстер-класу, Наукового товариства студентів на 2022/2023 навчальний рік (доповідачі Хоренко Т. О., Косяк О. В, Дем’янчук Ю. В., Счастлива О. Д., Галашевська В. М., Опаряк В. О., Ратушинська А. С.);

- план підготовки до засідання педагогічної ради «Актуальні проблеми професійного становлення майбутнього соціального педагога» (доповідач Галашевська В. М.);

- перспективний план атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників, бібліотекарів  коледжу на 2023-2027 роки (доповідач Счастлива О. Д.);

- рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними, працівниками коледжу Оленою Счастливою, Галиною Бородійчук.