16 листопада 2022 року під головуванням Валерія Ружицького в онлайн-режимі відбулося планове засідання науково-методичної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж». У центрі уваги членів ради були важливі для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантинних обмежень  питання, рішення з яких після схвалення має ще розглянути та затвердити педагогічна рада коледжу:  

       - Про каталоги освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти коледжу всіх спеціальностей на 2023/2024  навчальний  рік  (доповідач      Хоренко Т. О.);

        - Про проєкт Положення про проведення практики  здобувачів фахової передвищої та вищої освіти КЗ КОР  «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» (доповідач Галашевська В. М.)

          Також на засіданні науково-методичної ради було розглянуто і схвалено наскрізні навчальні програми навчально-виробничої  практики здобувачів фахової передвищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 231 Соціальна робота (доповідач
Галашевська В. М., завідувач навчально-виробничої практики); план підготовки до засідання педагогічної ради «Аналіз освітньої діяльності педагогічного колективу в І семестрі 2022/2023 навчальному році, завдання та пріоритетні напрями роботи на ІІ семестр» (доповідач Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи); план реалізації завдань ІІІ (практично-діяльнісного) етапу роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення  якості  освіти  та  підготовки  конкурентоспроможного  фахівця»  (доповідач      Литвин О. П., методист навчально- методичного кабінету).

        Рукописи навчально-методичних видань, підготовлені педагогічними працівниками Виноградовою В. Г., Тимченко О. В., Журавською Н. М., Куліш А. О., Медвідь Л. В., Молоковою М. А., схвалено членами навчально-методичної ради та рекомендовано подати на розгляд навчально-методичної ради закладу вищої освіти «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» з метою експертної оцінки щодо друку та використання в освітньому процесі педагогічних закладів фахової передвищої освіти.