Screenshot 2023 03 16 at 20 42 24 depositphotos 9533057 stock photo 3d businesman on meetingjpg WEBP 600 428    15 березня 2023 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося  засідання науково-методичної ради під головуванням Валерія Ружицького. Присутні 17 членів методичної ради розглянули п’ять питань і прийняли відповідні рішення.

 1. Про підготовку до акредитації освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Основи інформатики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Доповідач: Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 1. Про формування навчальних планів на 2023/2024 навчальний рік для здобувачів освіти 2023 року набору

Доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи

Ухвалили:

Схвалити розроблені навчальні плани на 2023/2024 навчальний рік для здобувачів освіти 2023 року набору та подати на затвердження педагогічною радою.

 1. Про освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта.

Доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи

Ухвалили:

 1. Схвалити освітньо-професійну програму «Початкова освіта. Основи інформатики» підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта та подати на затвердження педагогічною радою.
 2. Схвалити освітньо-професійну програму «Початкова освіта. Англійська мова» підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта та подати на затвердження педагогічною радою.
 3. Схвалити освітньо-професійну програму «Початкова освіта. Основи інклюзивного навчання» підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта та подати на затвердження педагогічною радою.
 4. Схвалити освітньо-професійну програму «Початкова освіта. Організатор спортивних секцій і клубів» підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта та подати на затвердження педагогічною радою.
 5. Про освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта. Психологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Доповідач: Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти.

Ухвалили:

Схвалити освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта. Психологія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та подати на затвердження педагогічною радою.

 1. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу

Теоретичні основи математики: збірник тестових завдань для поточного контролю результатів навчання.

Автори-укладачі: Семигайло І. В., Титаренко Л. П., викладачі КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Рецензенти:

Сокол С. І., голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, спеціаіст вищої категорії, викладач-методист;

Волинець І. М., старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», кандидат педагогічних наук, доцент.

Ухвалили:

 1. Схвалити рукопис «Теоретичні основи математики: збірник тестових завдань для поточного контролю результатів навчання» авторів-укладачів Семигайло І. В, Титаренко Л. П. 
 2. Подати рукопис на розгляд навчально-методичної ради закладу вищої освіти «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» з метою експертної оцінки щодо друку та використання в освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти.

 

 viber 2023 03 17 10 46 26 214 viber 2023 03 17 10 46 26 278 viber 2023 03 17 10 46 26 350