Screenshot 2023 06 07 at 09 49 56 Online Eitimler Serkan Eskalen   За результатами проходження практики в групах дітей раннього віку відбулася звітна конференція студентів 2ДО групи спеціальності 012  Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участю керівника практики – Стаднік Надії Вікторівни, старшого викладача кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, кандидата педагогічних наук, гаранта освітньої програми.

   На звітній конференції студенти презентували результати проходження практики, поділилися набутими враженнями та досвідом, обговорили труднощі, які виникали у процесі роботи, здійснили самооцінку щодо сформованості професійної компетентності та готовності працювати з дітьми в складних, непередбачуваних умовах сьогодення. Представлені матеріали практики засвідчили, що студенти відповідально поставилися до виконання завдань, передбачених програмою практики, і тим самим підтвердили готовність до роботи у сучасному закладі дошкільної освіти.

 

32542334 2345354354
23424533534 13443543543534535