29 серпня 2023 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося засідання науково-методичної ради коледжу під головуванням Валерія Ружицького. Розглянуті членами науково-методичної ради питання та ухвалені рішення сприятимуть якісній організації діяльності коледжу в 2023/2024 навчальному році:

  1. Про науково-методичну роботу науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти у 2022/2023 навчальному році (доповідач: Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової та дошкільної освіти).
  2. Про підсумки атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта (доп. Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової та дошкільної освіти).
  3. Про підсумки атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (спеціальності 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (доповідач: Хоренко Т. О.,заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи).
  4. Про підсумки атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота (доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи).
  5. Про оновлення локальних нормативно-правових актів коледжу відповідно до змін у чинному законодавстві України (доповідачі: Хоренко Т. О., заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи; Галашевська В. М., завідувач навчально-виробничої практики).
  6. Про нові програми навчальних дисциплін на підготовку фахового молодшого бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійними програмами 2023 року (доповідачі: голови циклових комісій – Тимченко О. В., Сидоренко Ю. О.)