Згуртування студентського колективу є ключовим фактором для успішної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Від того, наскільки близькими та спільнотними стають студенти, залежить емоційний стан та психологічний комфорт кожного здобувача освіти. Ступінь згуртованості академічної групи впливає на рівень засвоєння навчального матеріалу та процес формування особистості студента.

Саме тому, в період з 04 по 22 вересня 2023 року психологічною службою
КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж" організовано та проведено тренінгові сесії для студентів нового набору. Практичний психолог коледжу, Аліса Веред, та соціальний педагог, Діана Янакова, провели змістовні практичні заняття, спрямовані на:

  • формування сприятливого психологічного середовища в академічній групі,
  • поліпшення взаємодії між студентами,
  • усвідомлення кожним учасником своєї ролі та функції в групі,
  • розвиток навичок спільної роботи в команді.