Open menu

Багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

Пільги для багатодітних сімей:

 • 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
 • 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
 • площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
 • 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
 • позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів;
 • пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

 

Пільги для дітей з багатодітних сімей:

 • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
 • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку передбачене Законом України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 04 вересня 2008 року № 375-VI зі змінами та доповненнями від 28 грудня 2014 року № 77-VІІІ.

Батькам і дітям із багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей із такої сім’ї та їх право на отримання пільг відповідно до Закону України „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ та іншими діючими нормативно-правовими актами.

 

Перелік документів необхідних для отримання посвідчення:

 • заява батька або матері про видачу посвідчень;
 • ксерокопії свідоцтв про народження дітей;
 • ксерокопії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);
 • ксерокопії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
 • довідки про склад сім'ї (форма № 3);
 • фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
 • довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);
 • довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

Термін дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

Детальну інформацію щодо особливостей соціального захисту багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей відображено в Законі України „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ та Постанові Кабінету Міністрів України „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” від 02 березня 2010 року № 209 зі змінами та доповненнями від 25 грудня 2013 року № 955, діючих від 17 січня 2014 року.