Open menu

Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

 

Документи необхідні для оформлення державної соціальної допомоги:

- заява про надання державної соціальної допомоги; 

- документ, що посвідчує особу; 

- довідка про склад сім'ї (до складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні); 

- декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти);

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

 

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

- Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01 червня 2000 року № 1768-ІІІ;

- Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціально ї допомоги малозабезпеченим сім’ям від 24 лютого 2003 року № 250. 

 

Ця допомога призначається відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01 червня 2000 року № 1768-ІІІ зі змінами та доповненнями від 28 грудня 2014 року № 80-VІІІ, діючих від 01 січня 2015 року та Постанови Кабінету міністрів України „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпече-ним сім’ям” від 24 лютого 2003 року № 250 зі змінами та доповненнями від 29 січня 2014 року № 32, діючих від 11 лютого 2014 року.  

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Окрім державної соціальної допомоги, малозабезпечена сім’я може отримати адресну субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Детальну інформацію про розмір, порядок призначення та умови нарахування державної соціальної допомоги відображено у Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».