Структура
студентського самоврядування 
Комунального вищого навчального закладу

Київської обласної ради
"Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"